Ondernemingsnataliteit te laag? Geen wonder, een startende zelfstandige of ondernemer moet administratief spitsroeden lopen vooraleer hij aan de slag kan gaan: twaalf verschillende documenten bij negen verschillende overheidsinstanties, telkens dezelfde inlichtingen, terugkomen, wachten... Kortom, georganiseerde ontmoediging. Vanaf 1 juli is dat gedaan. De starter loopt bij één ondernemingsloket langs voor dingen als inschrijving bij de sociale zekerheid, de btw, het handelsregister en andere vestigingsformaliteiten. Een o...

Ondernemingsnataliteit te laag? Geen wonder, een startende zelfstandige of ondernemer moet administratief spitsroeden lopen vooraleer hij aan de slag kan gaan: twaalf verschillende documenten bij negen verschillende overheidsinstanties, telkens dezelfde inlichtingen, terugkomen, wachten... Kortom, georganiseerde ontmoediging. Vanaf 1 juli is dat gedaan. De starter loopt bij één ondernemingsloket langs voor dingen als inschrijving bij de sociale zekerheid, de btw, het handelsregister en andere vestigingsformaliteiten. Een one stop shop, de overheidsadministratie verdwijnt naar de achtergrond. Later wordt de activiteit van de loketten uitgebreid tot alle ondernemingen en zelfstandigen. Voor een zeldzame keer feliciteert het bedrijfsleven de overheid. Dankzij die administratieve vereenvoudiging zouden de ondernemingen miljarden euro's besparen. Het principe is eenvoudig, de concrete uitwerking ervan een gigantische klus, met een subtiele combinatie van e-government en privatisering van overheidswerk. De nieuwe Kruispuntbank van Ondernemingen verbindt alle officiële databanken, 700.000 zelfstandigen en 800.000 vennootschappen zitten erin met een uniek identificatienummer en hun basisgegevens. De relaties tussen de zelfstandigen en werkgevers en de overheid verlopen straks langs de ondernemingsloketten. In 65 steden en gemeenten komen er 244, uitgebaat door tien onafhankelijke vzw's. Nagenoeg alle ondernemingsorganisaties, sociale secretariaten en sociale verzekeringsfondsen sprongen op de kar. Van Securex (met het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen) over Biz (met de Vlaamse kamers voor handel en nijverheid en het VEV) tot KMO Direct (met Unizo). De liberale KMO-minister Rik Deams, die het ondernemingsloket als een revolutie beschrijft, gelooft dat de concurrentie tussen de loketten de kosten, de dienstverlening en de klantvriendelijkheid zal bevorderen. De concurrentie tussen de sociale organisaties belooft alvast bikkelhard te worden. Winst valt voor de vzw's niet te maken, maar groei trekt hen aan. Net zoals vakbonden personeel kunnen aantrekken voor de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen of ziekenhuizen leven bij de gratie van de ziekteverzekering, kunnen ook de ondernemingsloketten zich met de vergoeding voor het gepresteerde overheidswerk oppeppen. Bovendien is het loket een interessant lokaas om zelfstandigen en werkgevers voor de eigen organisatie en diensten te werven. Uiteindelijk moet nog bewezen worden of het allemaal sneller en goedkoper zal gaan. Een probleem blijft alvast dat de loketten zelf nog met de overheidsadministratie moeten handelen en die heeft zich nog onvoldoende aan het nieuwe systeem aangepast. En kinderziektes heb je altijd. Guido Despiegelaere