Zoals verwacht, hebben de sociale verkiezingen voor de nieuwe ondernemingsraden en comités voor preventie en bescherming op het werk in ongeveer 6500 bedrijven niet geleid tot grote verschuivingen in de machtsverhoudingen tussen de vakbonden. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten (met 90 procent van de stemmen geteld), die zijn bekendgemaakt door minister van Werk Joëlle Milquet (CDH). De definitieve uitslag zal er pas tegen het einde van het jaar zijn.
...

Zoals verwacht, hebben de sociale verkiezingen voor de nieuwe ondernemingsraden en comités voor preventie en bescherming op het werk in ongeveer 6500 bedrijven niet geleid tot grote verschuivingen in de machtsverhoudingen tussen de vakbonden. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten (met 90 procent van de stemmen geteld), die zijn bekendgemaakt door minister van Werk Joëlle Milquet (CDH). De definitieve uitslag zal er pas tegen het einde van het jaar zijn. Het ACV blijft veruit de grootste vakbond. Voor de ondernemingsraden haalt de christelijke vakbond 52,9 procent van de stemmen en 51,7 procent van de mandaten. Licht terreinverlies is er in de non-profitsector en in Vlaanderen (61,5 procent van de mandaten of 1 procent minder dan in 2004). In Wallonië (51,8 procent van de stemmen) en in Brussel (49,7 procent) gaat het ACV nog vooruit. Het socialistische ABVV haalt globaal 35,7 procent van de stemmen en 34,5 procent van de mandaten voor de ondernemingsraden. Voor de mandaten wordt zo een dalende trend bij de vorige sociale verkiezingen omgebogen. In Vlaanderen wint het ABVV (30,7 procent, of plus 0,7 procent van de stemmen). In Wallonië (41,9 procent) en Brussel (37,5 procent) is er een klein verlies. De liberale vakbond ACLVB overschrijdt voor het eerst de grens van 10 pro- cent voor de comités, maar blijft voor de ondernemingsraden steken op 9,9 procent. Omdat het verdelingssysteem grotere vakbonden bevoordeelt, moet de ACLVB het stellen met 6,6 procent van de mandaten. Ook bij sociale verkiezingen zijn er alleen maar winnaars. De drie vakbonden vinden in deze resultaten genoeg aanknopingspunten om tevreden te zijn. Het ACV gaat prat op een recordaantal mandaten (16.000 gekozenen in de comités en 11.700 gekozenen in de ondernemingsraden). Het ABVV is blij met het resultaat in Vlaanderen, de vooruitgang in de non-profitsector en een overwicht in de economische sector in Wallonië. De ACLVB nam slechts in een derde van de bedrijven deel, maar boekt daar dan wel scores tussen 17 en 20 procent. Positief vinden de drie vakbonden dat ongeveer een derde van de gekozenen vrouwen zijn. Minder gunstig is dat in verhouding minder werknemers aan de sociale verkiezingen hebben deelgenomen. De participatiegraad daalde voor de ondernemingsraden van 76,5 procent in 2004 naar 72,3 procent dit keer, en voor de comités van 75 naar 71 procent. Vooral jonge werknemers haakten af. In die groep bracht minder dan 45 procent een stem uit. Patrick Martens