Door troonsafstand te doen, deed koning Albert ook afstand van de onschendbaarheid die hij als staatshoofd genoot. Daarom heeft de Brusselse zakenadvocaat Alain De Jonge vorige week een nieuwe rechtszaak tegen de koning aangespannen, ter vervanging van de lopende procedure die hij vóór diens abdicatie had ingeleid. 'Sinds de troonsafstand staat koning Albert juridisch op gelijke voet met elke andere burger in dit land en komen we terecht in een klas...

Door troonsafstand te doen, deed koning Albert ook afstand van de onschendbaarheid die hij als staatshoofd genoot. Daarom heeft de Brusselse zakenadvocaat Alain De Jonge vorige week een nieuwe rechtszaak tegen de koning aangespannen, ter vervanging van de lopende procedure die hij vóór diens abdicatie had ingeleid. 'Sinds de troonsafstand staat koning Albert juridisch op gelijke voet met elke andere burger in dit land en komen we terecht in een klassieke procedure, waarbij we door de rechtbank het vaderschap willen laten vaststellen', zegt Alain De Jonge aan de telefoon. Het is tevens een getrapte procedure, waarin eerst moet worden bewezen dat de steenrijke Waalse industrieel Jacques Boël, de huidige wettige vader van Delphine Boël, niet haar biologische vader is, en vervolgens, dat koning Albert dat wél is. Dat kan de rechtbank door DNA-stalen te vragen, maar naar Belgisch recht kan niemand worden gedwongen een DNA-test te ondergaan, en dus kan koning Albert ook weigeren. 'Goed,' zegt Alain De Jonge, 'maar er zijn nog veel andere middelen om aan te tonen dat Albert de vader van Delphine is: brieven, verklaringen, getuigenissen. Uiteindelijk weet iedereen dat koning Albert haar vader is. Bovendien kan een weigering om een DNA-staal af te staan door de rechtbank ook op een bepaalde manier worden geïnterpreteerd.' Veel meer kan de zakenadvocaat voorlopig niet kwijt. 'Ik heb strikte instructies gekregen van mijn stafhouder: ik mag het proces niet in de media voeren.' Waar het kunstenares Delphine Boël met deze rechtszaak om te doen is? 'Ze wil publieke erkenning. Ze wil niet langer door het leven als de vermeende dochter ván. Ze wil ook dat de discriminaties en de achterstelling waarvan ze het slachtoffer is, ophouden. Delphine Boël heeft zelf kinderen. Deze situatie doet haar pijn. Telkens als ze ergens niet wordt uitgenodigd, is dat zout in een open wonde.' Indien de rechtbank zou oordelen dat Albert wel degelijk de biologische vader is van Delphine Boël, zal Delphine ook een van zijn wettige erfgenamen worden. 'Maar om het geld is het haar niet te doen. De erfenis is echt niet haar drijfveer. Ik weet ook niet of die mensen zo rijk zijn, hoor. Veel van hun bezittingen behoren toe aan de staat', aldus nog haar raadsman. Han Renard