Dilbeek beperkt de selectieve ophaling, want de gemeente wil vooral veel minder afval ophalen.
...

Dilbeek beperkt de selectieve ophaling, want de gemeente wil vooral veel minder afval ophalen.Vorig jaar verzamelde Dilbeek 14.000 ton huishoudelijk en grof huishoudelijk afval. Dat is 377,5 kilogram per inwoner. Volgens een prognose, gesteund op eerste zes maanden, daalt de Dilbeekse afvalberg dit jaar tot vijfduizend ton. Dat is nog 130 kilogram per inwoner, of een vermindering met 68 procent ! Elke inwoner zet voor de tweemaandelijkse ophaling gemiddeld 53 kilogram papier op de stoep. Elke maand verzamelt de gemeente 26 kilo glas per inwoner. Dilbeek kent geen aparte ophaling voor groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Daartoe zijn er de compostvaten en de compostcontainer. Veertien compostmeesters begeleiden de bevolking die intussen 2.700 compostvaten (tegen 600 frank) aanschafte. De inwoners composteren in de tuin. Voor 650 flatgezinnen is er al één compostpaviljoen, het eerste van de Benelux. Er volgen er twee andere. Acht uur per week kunnen ze er onder begeleiding van vrijwilligers terecht. Het afval wordt in een immense bak tot compost verwerkt, de bewoners kunnen de compost tegen een prikje aanschaffen. Dilbeek organiseert geen ophaling van plastic, metaal en drankverpakking (PMD). Alweer een bewuste keuze. ?Het voorkomen en het hergebruik vindt Dilbeek veel belangrijker dan recycling. De sensibilisering kan daardoor eenduidig gebeuren.? Hoge ophaalcijfers van geselecteerd afval mogen geen doel op zich vormen. Dilbeek weigert mee te doen aan speelse schoolcampagnes met grote prijzen, die de kinderen in feite aanmoedigen om, bijvoorbeeld, batterijen te verzamelen maar dus ook aan te schaffen. De gemeente beperkt het papiergebruik via gerichte campagnes. Ook de herbruikfles wordt aanbevolen. Volgens de gemeente houdt hergebruik van glazen flessen dit jaar 600 ton glas uit de recycling. Alleen glas en papier worden apart opgehaald. Want alleen glas en papier kunnen verschillende keren worden gerecycleerd tot, opnieuw, glas en papier. De inbreng van nieuwe grondstoffen is daarbij minimaal. Dat kan niet worden gezegd van brik, blik, metaal en plastic die in de meeste gemeenten worden ingezameld. Daar gaat het niet om recycling, maar om downcycling, aldus het Dilbeekse rapport. ?Dergelijke downcycling is meestal een tijdelijk afstel van het storten of verbranden.? Dilbeek heeft het niet begrepen op de minderwaardige en dure recyclingproducten die de verpakkingsindustrie voorstelt en die na gebruik niet meer kunnen gerecycleerd worden (tuinmeubelen, verkeersremmers, isoleerplaten,...).