Verscheidene Afrikaanse landen hebben het moeilijk om hun klimaatverplichtingen na te komen. 14 procent van de wereldbevolking woont in Afrika, terwijl het continent maar 7 procent van de broeikasgassen u...