Verscheidene Afrikaanse landen hebben het moeilijk om hun klimaatverplichtingen na te komen. 14 procent van de wereldbevolking woont in Afrika, terwijl het continent maar 7 procent van de broeikasgassen u...

Verscheidene Afrikaanse landen hebben het moeilijk om hun klimaatverplichtingen na te komen. 14 procent van de wereldbevolking woont in Afrika, terwijl het continent maar 7 procent van de broeikasgassen uitstoot. Maar door de economische ontwikkeling wordt Afrika een steeds grotere vervuiler. De grootste producent van broeikasgassen is Zuid-Afrika. Het land stoot meer CO2 uit dan Groot-Brittannië, ook al is de Britse economie ongeveer acht keer groter en heeft Zuid-Afrika 10 miljoen inwoners minder. Zuid-Afrika heeft de voorbije jaren fors geïnvesteerd in de bouw van nieuwe steenkoolcentrales, een bijzonder vervuilende bron van energie. Ook arme boeren in Angola en Kenia gebruiken steeds meer steenkool, vooral dan om te koken en om hun huis te verwarmen. Ontwikkelingshulp maakt het probleem nog erger. Omdat ngo's en buitenlandse regeringen bang zijn dat hun geld door corrupte overheden verspild zal worden, investeren ze het liefst in grote, makkelijk te controleren projecten zoals nieuwe steenkoolcentrales.