JA

Op het gewestplan ruimtelijke ordening is Doel officieel nog altijd ingekleurd als woongebied. Voor het slopen ervan ontbreekt elke legale basis, want krachtens het KB van 7 november 1978 is het gebied voor wonen bestemd. Bovendien is het openbaar nut van de sloop niet aangetoond. Steeds meer mensen zeggen dat het Saeftingedok, het getijdendok dat dwars over Doel zou komen, er nooit komt vanwege mobiliteitsproblemen. Hoewel van het nabijgelegen Deurganckdok nog maar een vijfde wordt gebruikt, slibben de wegen nu al dicht. Als dat op volledige capaciteit draait, zullen de problemen niet te overzien zijn, dus het is absurd om nog een dok bij te bouwen.
...

Op het gewestplan ruimtelijke ordening is Doel officieel nog altijd ingekleurd als woongebied. Voor het slopen ervan ontbreekt elke legale basis, want krachtens het KB van 7 november 1978 is het gebied voor wonen bestemd. Bovendien is het openbaar nut van de sloop niet aangetoond. Steeds meer mensen zeggen dat het Saeftingedok, het getijdendok dat dwars over Doel zou komen, er nooit komt vanwege mobiliteitsproblemen. Hoewel van het nabijgelegen Deurganckdok nog maar een vijfde wordt gebruikt, slibben de wegen nu al dicht. Als dat op volledige capaciteit draait, zullen de problemen niet te overzien zijn, dus het is absurd om nog een dok bij te bouwen. Ik ben een van de twaalf eigenaars die hun woning nog niet verkocht hebben en dat vooralsnog niet van plan zijn. We voelen ons gesterkt in de strijd. In het verleden zijn er projecten herroepen die al verder stonden, dus je weet maar nooit. Het duwvaartkanaal bijvoorbeeld, ooit een plan om het Albertkanaal te verbinden met de Antwerpse haven, is er niet gekomen. Het klopt dat Doel nog is ingekleurd als woongebied. Dat komt doordat het gewestplan ruimtelijke ordening van 1998 geschorst is, echter niet om redenen die te maken hebben met de sloop van Doel, maar omdat er te weinig natuurcompensatie geweest zou zijn. Ondertussen is die er en is het slechts een kwestie van tijd vooraleer het plan definitief van kracht wordt. Bij alle beslissingen sinds 1998 en voorstellen waarop Doelenaars zijn ingegaan, is men consequent uitgegaan van de andere bestemming die aan Doel zou worden gegeven, namelijk havenuitbreiding. Of dat natte of droge ruimte wordt, is nog niet zeker, dus het verdwijnen van Doel koppelen aan de mogelijke komst van het Saeftingedok, houdt geen steek. Overigens, toen in 1998 tot de nieuwe bestemming van Doel werd beslist, was er van het Saeftingedok nog geen sprake. Tenzij zij het alsnog vrijwillig verkopen, moeten we wachten op het nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan. De eigenaars zullen dan onteigend kunnen worden en, uiteraard, een correcte vergoeding ontvangen voor hun woning. Zelfs voor wie er nog woont, is slopen beter dan de huizen te laten staan, want vaak wordt er vuilnis gestort en zitten ze vol ongedierte. Op het gewestplan ruimtelijke ordening is Doel officieel nog altijd ingekleurd als woongebied. Voor het slopen ervan ontbreekt elke legale basis, want krachtens het KB van 7 november 1978 is het gebied voor wonen bestemd. Bovendien is het openbaar nut van de sloop niet aangetoond. Steeds meer mensen zeggen dat het Saeftingedok, het getijdendok dat dwars over Doel zou komen, er nooit komt vanwege mobiliteitsproblemen. Hoewel van het nabijgelegen Deurganckdok nog maar een vijfde wordt gebruikt, slibben de wegen nu al dicht. Als dat op volledige capaciteit draait, zullen de problemen niet te overzien zijn, dus het is absurd om nog een dok bij te bouwen. Ik ben een van de twaalf eigenaars die hun woning nog niet verkocht hebben en dat vooralsnog niet van plan zijn. We voelen ons gesterkt in de strijd. In het verleden zijn er projecten herroepen die al verder stonden, dus je weet maar nooit. Het duwvaartkanaal bijvoorbeeld, ooit een plan om het Albertkanaal te verbinden met de Antwerpse haven, is er niet gekomen. Het klopt dat Doel nog is ingekleurd als woongebied. Dat komt doordat het gewestplan ruimtelijke ordening van 1998 geschorst is, echter niet om redenen die te maken hebben met de sloop van Doel, maar omdat er te weinig natuurcompensatie geweest zou zijn. Ondertussen is die er en is het slechts een kwestie van tijd vooraleer het plan definitief van kracht wordt. Bij alle beslissingen sinds 1998 en voorstellen waarop Doelenaars zijn ingegaan, is men consequent uitgegaan van de andere bestemming die aan Doel zou worden gegeven, namelijk havenuitbreiding. Of dat natte of droge ruimte wordt, is nog niet zeker, dus het verdwijnen van Doel koppelen aan de mogelijke komst van het Saeftingedok, houdt geen steek. Overigens, toen in 1998 tot de nieuwe bestemming van Doel werd beslist, was er van het Saeftingedok nog geen sprake. Tenzij zij het alsnog vrijwillig verkopen, moeten we wachten op het nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan. De eigenaars zullen dan onteigend kunnen worden en, uiteraard, een correcte vergoeding ontvangen voor hun woning. Zelfs voor wie er nog woont, is slopen beter dan de huizen te laten staan, want vaak wordt er vuilnis gestort en zitten ze vol ongedierte. opgetekend door jan jagers