Maar wee de minister die het waagt om maatregelen voor te stellen waarmee de burger in zijn eigen kleine wereldje wordt geviseerd. Vorige week meldde Vlaams minister van Leefmilieu Vera Dua (van Agalev dus) dat ze niet langer wil dat de Vlaming vuurtjes stookt in zijn tuin. Er werd, aanvankelijk lacherig maar later ook boos, gereageerd tegen deze huisvredebreuk. Binnenkort mogen we zelfs niet meer van een open haard genieten, was een veelgehoorde opmerking.
...

Maar wee de minister die het waagt om maatregelen voor te stellen waarmee de burger in zijn eigen kleine wereldje wordt geviseerd. Vorige week meldde Vlaams minister van Leefmilieu Vera Dua (van Agalev dus) dat ze niet langer wil dat de Vlaming vuurtjes stookt in zijn tuin. Er werd, aanvankelijk lacherig maar later ook boos, gereageerd tegen deze huisvredebreuk. Binnenkort mogen we zelfs niet meer van een open haard genieten, was een veelgehoorde opmerking.Verbolgen tegenstanders vergeleken Agalev met het vermaledijde Afghaanse Talibanregime dat zijn burgers ook stevig onder de knoet hield. Er doken berichten op over groene verklikkers die in hun dorp de ronde deden en autoriteiten informeerden over tuinen waaruit een rookpluim opsteeg.Wat voorbarig, want Dua's voorstellen zijn nog niet van kracht. In feite is het nu al verboden om 'tonnekebrand' te spelen in de tuin. Maar aan het verbod werd zo'n massa uitzonderingen gekoppeld dat het moeilijk te controleren valt. Nogal wat mensen gooien ondertussen huishoudelijk afval tussen de vlammen van afgevallen bladeren of in de allesbrander in de keuken. Zo produceren ze hun eigen dioxines.De milieubeweging voerde een lange strijd tegen de uitstoot van dioxines door afvalverbrandingsovens. Niemand wil nog zo'n oven in zijn buurt. Dioxines duiken op bij slechte verbranding en kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Inzake afvalverbrandingsovens scoort Vlaanderen nu goed, maar in de groene filosofie moet élke vervuiler zijn verantwoordelijkheid nemen _ dus ook de gewone burger.Afvalverbranding in de tuin kan de groenten van de buurman vervuilen. Volgens Dua is een totaal verbod op vuurtje stoken in de tuin de enige manier om misbruiken te voorkomen. En producenten van allesbranders zullen hun toestellen beter moeten laten branden, zodat ze minder dioxines produceren. Anders komen ook daar strenge maatregelen.Mensen met een open haard in hun huis mogen op beide oren slapen: de vlammen mogen gezellig blijven knetteren. Installateurs zal wel worden gevraagd om goede raad te geven. Op elkaar gestapelde houtblokken branden bijvoorbeeld minder goed en produceren dus meer dioxines dan blokken die tegen elkaar leunen.De verontruste burger is echter niet te paaien: de groenen zullen na zijn tuin ook zijn huiskamer binnendringen! Hij zal, zoals iedereen, de rekening presenteren bij de volgende verkiezingen. Anders gaan leven, is gemakkelijker dan anders doen leven.Dirk Draulans