Veel, zoniet alles heeft Raf Chanterie aan Wilfried Martens te danken. Martens plukte hem van onder de rokken van zijn moeder en introduceerde hem in de Brusselse Wetstraat. Chanterie schopte het tot kabinetsmedewerker van de voormalige premier, vertrouwensman van de Christelijke Arbeidersbeweging en europarlementslid.
...

Veel, zoniet alles heeft Raf Chanterie aan Wilfried Martens te danken. Martens plukte hem van onder de rokken van zijn moeder en introduceerde hem in de Brusselse Wetstraat. Chanterie schopte het tot kabinetsmedewerker van de voormalige premier, vertrouwensman van de Christelijke Arbeidersbeweging en europarlementslid. Vandaag behoort Chanterie tot de felste tegenstanders van de verruiming van de Europese Volkspartij in de richting van Forza Italia. Dat bracht hem de jongste dagen herhaaldelijk in botsing met Martens. Chanterie verwijt Martens carrièrisme. Deze operatie kan u nauwelijks verbazen. Ze werd al geruime tijd voorbereid.RAF CHANTERIE: Binnen de EVP werd er slechts in een heel klein groepje over gepraat. Een serieuze onderhandeling was er niet en evenmin was er enige openheid. Niemand werd geïnformeerd en er werden zelfs geen verslagen opgemaakt. Wie nam het initiatief voor deze verruiming?CHANTERIE: De Duitsers en de Spanjaarden. Ze wilden absoluut beletten dat er een partij, rechts van de EVP, werd opgericht. Daarom werd de hele operatie met de karwats afgehandeld. De eerste keer dat de fractie erover praatte, moest ze al beslissen. Mijn voorstel om alles tot na de Europese verkiezingen van 1999 te verdagen, werd zonder pardon weggestemd. Nu de Forza-leden tot de EVP toetreden, zijn er geen argumenten om de gaullisten te weigeren.CHANTERIE: Gelukkig zijn die momenteel zo verdeeld dat ze niet bekwaam zijn om wat dan ook te beslissen. Wat mij betreft, mag er gerust een rechtse partij komen. Het zou de helderheid van de politieke discussie ten goede komen. Overigens, wat winnen we met die leden van Forza? Het enige dat we ermee bereiken, is dat we een hypotheek op de hergroepering van de Italiaanse christen-democraten leggen. Wat heeft u precies tegen Forza Italia?CHANTERIE: Op de eerste plaats is er Silvio Berlusconi die tot dusver in 54 rechtszaken wordt genoemd. Zopas is hij nog tot meer dan vijf jaar gevangenis veroordeeld, wegens dubieuze financiering. Forza is ook geen echte politieke partij. In feite is het een presidentieel regime met een Führer die altijd het laatste woord heeft. Tenslotte is er de band met de Nationale Alliantie van Gianfranco Fini. Ook al beweren die dat ze van hun extreem rechts verleden af willen, hun gedachtengoed zit haaks op het onze. Als christen-democraten willen we daar niets mee te maken hebben. Volgens Martens berust de commotie binnen de CVP op een misverstand. Het zijn individuele leden die tot de EVP toetreden, niet Forza.CHANTERIE: Als bijna de hele fractie overkomt, kan je bezwaarlijk over individuele leden praten. Als je dat toch doet, maak je er een maskerade van. U kondigt de oprichting van een actiegroep Athene aan. Wordt dit het begin van een schisma?CHANTERIE: Hoewel je niet kan uitsluiten dat het tot een verwijdering komt, is het te vroeg om daar definitieve uitspraken over te doen. We tillen zwaar aan wat er gebeurt, en het is uitgesloten dat we morgen opnieuw tot de orde van de dag overgaan. Bevindt Martens zich nu in een onmogelijke situatie?CHANTERIE:(lange stilte) Voor iedere politieke waarnemer moet het duidelijk zijn dat hij zich in een weinig comfortabele positie bevindt. Heeft hij uw vertrouwen nog?CHANTERIE: Ik heb vele jaren met hem gewerkt, ik zou daar liever niet op antwoorden. Veel hoeft u niet te zeggen. Een ja of nee volstaat.CHANTERIE: Dit is een heel moeilijk moment. Over deze verruiming ben ik het totaal met hem oneens. Paul Goossens