Chimpansees hebben een rijke 'cultuur', waarmee wordt gedoeld op gedragingen (inclusief werktuigengebruik) die specifi...

Chimpansees hebben een rijke 'cultuur', waarmee wordt gedoeld op gedragingen (inclusief werktuigengebruik) die specifiek aan bepaalde groepen gebonden zijn. Maar een grote groep wetenschappers, waaronder biologe Veerle Hermans van de Antwerpse Zoo, publiceert in Science een felle waarschuwing: niet alleen neemt door de impact van de mens het aantal chimpansees af en daalt hun genetische diversiteit, ook hun culturele gewoontes kennen een verschraling. Dat ze onder druk van de mens vaker een verborgen bestaan gaan leiden, in kleinere groepjes, draagt daar in belangrijke mate toe bij.