Chimpansees hebben een rijke 'cultuur', waarmee wordt gedoeld op gedragingen (inclusief werktuigengebruik) die specifi...