De jaren na de onafhankelijkheid waren bijzonder turbulent. Opstanden en afscheuringen volgden elkaar op. In 1965 greep Mobutu de macht. Aanvankelijk le...

De jaren na de onafhankelijkheid waren bijzonder turbulent. Opstanden en afscheuringen volgden elkaar op. In 1965 greep Mobutu de macht. Aanvankelijk leek het met het land de goede richting uit te gaan, maar het bewind van Mobutu verzonk al snel in repressie en corruptie. De samenleving en economie raakten zwaar ontwricht. In 1996 was het regime van Mobutu zo vermolmd dat het geen vuist meer kon maken tegen de oprukkende troepen van Kabila.Het verdwijnen van Mobutu bracht niet meteen beterschap voor de Congolezen. Het land verzandde in oorlog. Hele regio's kwamen onder controle van rebellengroepen, vaak met de steun van buurlanden zoals Rwanda. Sinds 2003 is de 'Afrikaanse Wereldoorlog' officieel voorbij, maar van echte vrede is vooralsnog geen sprake.