Vervuiling door de verbranding van fossiele bra...

Vervuiling door de verbranding van fossiele brandstoffen veroorzaakt wereldwijd 8,7 miljoen sterfgevallen per jaar. Dat meldt Environmental Research. De sterfte wordt uitgelokt door piepkleine deeltjes die de lucht ingeblazen worden.