De financiën van de gemeenten komen steeds meer onder druk te staan', zegt professor Herman Matthijs (VUB en UGent). 'Dat komt omdat ze enerzijds steeds meer geld moeten uitgeven, bijvoorbeeld voor infrastructuurwerken, en er anderzijds steeds minder geld binnenkomt, bijvoorbeeld omdat de dividenden van de Gemeentelijke Holding wegvielen na het Dexia-debacle. Veel gemeenten staan dan ook voor de keuze tussen hogere belastingen en lagere uitgaven.'
...

De financiën van de gemeenten komen steeds meer onder druk te staan', zegt professor Herman Matthijs (VUB en UGent). 'Dat komt omdat ze enerzijds steeds meer geld moeten uitgeven, bijvoorbeeld voor infrastructuurwerken, en er anderzijds steeds minder geld binnenkomt, bijvoorbeeld omdat de dividenden van de Gemeentelijke Holding wegvielen na het Dexia-debacle. Veel gemeenten staan dan ook voor de keuze tussen hogere belastingen en lagere uitgaven.' Matthijs ging voor alle Vlaamse gemeenten na of ze sinds 1 januari 2013 hun belastingen hebben verhoogd. De twee voornaamste belastingen waarover de gemeentes kunnen beslissen, zijn de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen onroerende voorheffing. Matthijs: 'Van de 308 Vlaamse gemeenten lieten er 219 - of 71 procent - zowel de aanvullende personenbelasting als de opcentiemen ongewijzigd. In 89 gemeenten - of 29 procent - wijzigden die wel: 75 gemeenten verhoogden een of beide tarieven, in 9 gemeenten werd één tarief verhoogd en het andere verlaagd en in 5 gemeenten werden beide tarieven verlaagd.' In vijf gemeenten ging de belastingdruk dus naar beneden. Matthijs: 'In Niel, Herzele en Kraainem bleven de opcentiemen hetzelfde, maar werd de aanvullende personenbelasting verlaagd. In Zutendaal gebeurde het omgekeerde: de aanvullende personenbelasting bleef status quo en de opcentiemen werden verlaagd. Willebroek is de enige gemeente waar zowel de aanvullende personenbelasting als de opcentiemen daalden.' Matthijs bekeek ook de relatie tussen stijgende of dalende gemeentebelastingen en de politieke samenstelling van de lokale meerderheden. 'In vier van de vijf gemeenten waar de belastingdruk daalt, maakt de N-VA deel uit van de coalitie, samen met Open VLD', aldus Matthijs. 'CD&V en SP.A zitten telkens in een van de vijf gemeenten waar de belastingdruk verlaagde in de meerderheid. Groen nergens.' Matthijs bracht de evolutie van de belastingtarieven in verband met het aantal keren dat een partij deel uitmaakt van een bestuursmeerderheid. Hij concludeert: 'Groen deed het meest mee aan het verhogen van de gemeentebelastingen, in dalende orde gevolgd door SP.A, CD&V en Open VLD. De N-VA deed het minst mee aan de verhoging van de gemeentebelasting.' Het is natuurlijk afwachten of dit zich doorzet tijdens de rest van de gemeentelegislatuur. De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats in 2018. Ewald PironetSlechts vijf gemeenten verlaagden vorig jaar hun belastingen.