Een reddingswerker zoekt met zijn snuffelhond naar overlevenden in Sarpol-e Zahab, een stad in de Iraanse provincie...

Een reddingswerker zoekt met zijn snuffelhond naar overlevenden in Sarpol-e Zahab, een stad in de Iraanse provincie Kermanshah. Een aardbeving met een kracht van 7,3 op de schaal van Richter heeft zware schade aangericht in het bergachtige grensgebied tussen Iran en Irak. Daags na de ramp werd melding gemaakt van meer dan 330 dodelijke slachtoffers, een aantal dat de volgende dagen nog sterk kan oplopen. Hoewel het epicentrum van de aardbeving zich op 32 kilometer ten zuiden van de Iraakse grensstad Halabja bevond, vielen verreweg de meeste doden aan de Iraanse zijde.