In een bevraging van UC Louvain bij m...

In een bevraging van UC Louvain bij meer dan 10.000 personen uit Franstalig België geeft 66% aan dat sociale contacten door middel van moderne communicatiemiddelen niet bevredigend zijn.