Volgens een studie in Nature Human Behaviour wordt 6...

Volgens een studie in Nature Human Behaviour wordt 63 procent van de werknemers liever door een robot vervangen dan door een andere mens. Moet er een collega worden vervangen, dan verkiest 62 procent een mens. Robots zijn minder bedreigend voor ons zelfbeeld.