Vorig jaar verleende Hongarije aan exact 60 vluchtelingen asiel. In 2018 waren dat er 367 en in 2017 1291 - c...

Vorig jaar verleende Hongarije aan exact 60 vluchtelingen asiel. In 2018 waren dat er 367 en in 2017 1291 - cijfers die toen al laag waren voor een Europees land van die omvang. Tegen Hongarije loopt een procedure bij het Europese Hof van Justitie omdat het land de Europese quota voor de verdeling van asielzoekers negeert. Op premier Viktor Orban (Fidesz) maakt de buitenlandse kritiek geen indruk. In juli 2019 schafte hij de Dienst Vreemdelingenzaken af. Het toekennen van verblijfsvergunningen is sindsdien een bevoegdheid van de politie.