Het magnetische veld dat de aarde beschermt tegen...

Het magnetische veld dat de aarde beschermt tegen voor het leven kwalijke stralen van de zon, was 3,7 miljard jaar geleden al aanwezig - vóór het leven op aarde ontstond. Volgens Nature was het veld ook nuttig om de aardatmosfeer vast te houden.