Een studie in Geophysical Research Letters to...

Een studie in Geophysical Research Letters toont aan dat 24 procent van het ijs in West-Antarctica onstabiel is. De oorzaak: de laatste kwarteeuw is de ijslaag er dunner geworden, een gevolg van - opnieuw - de klimaatopwarming.