Hoe staat u tegenover kwalitatieve migratie, waarbij enkel die werkkrachten worden aangetrokken die Europa nodig heeft?

FRIEDA BREPOELS: De N-VA vertrekt vanuit een positieve visie op migratie. De voorwaarde is dat migratie past in een breder beleid, waarvan inburgering en de aanpak van illegale migratie een onderdeel vormen. Europa heeft wat dat betreft al een paar belangrijke stappen gezet. Zo is er bijvoorbeeld de richtlijn die werkgevers bestraft die illegalen tewerkstellen. Dat laatste is een noodzakelijke maatregel om een maatschappelijk draagvlak te creëren voor legale migratie. ...

FRIEDA BREPOELS: De N-VA vertrekt vanuit een positieve visie op migratie. De voorwaarde is dat migratie past in een breder beleid, waarvan inburgering en de aanpak van illegale migratie een onderdeel vormen. Europa heeft wat dat betreft al een paar belangrijke stappen gezet. Zo is er bijvoorbeeld de richtlijn die werkgevers bestraft die illegalen tewerkstellen. Dat laatste is een noodzakelijke maatregel om een maatschappelijk draagvlak te creëren voor legale migratie. Economische migratie kan in de toekomst immers, onder bepaalde voorwaarden, een oplossing bieden. Uit prognoses blijkt dat, door de vergrijzing en de demografische evolutie, de beroepsbevolking in Europa de komende jaren fors zal verminderen. In de huidige crisis moet dan wel eerst alles op alles worden gezet om de bestaande arbeidskrachten aan het werk te houden. Daarnaast is flexibiliteit cruciaal, en komt het enkel de lidstaten toe om te bepalen hoeveel migranten ze toelaten. Bovendien moet er telkens een vacature aan de basis liggen van de economische migratie, en die migratie is dan ook tijdelijk. Voor vacatures die ondanks een strikt activeringsbeleid niet worden ingevuld, moeten eerst kandidaten uit andere EU-landen gezocht worden, vooraleer er kandidaten uit derde landen kunnen worden aangetrokken. Ten slotte is een actief Europees beleid rond het aantrekken van hoogopgeleiden noodzakelijk, wil Europa uitgroeien tot de meest competitieve kenniseconomie ter wereld. Tot nog toe trok Europa, anders dan de Verenigde Staten, immers vooral ongeschoolde arbeidskrachten aan. BREPOELS: Massale regularisaties zijn een vorm van paniekvoetbal. Het is het bestrijden van de symptomen zonder de kwaal zelf aan te pakken. Massale regularisaties creëren immers nieuwe problemen. Ze zorgen voor een aanzuigeffect: mensen die zich aangetrokken voelen tot de westerse samenleving krijgen het idee dat ze illegaal naar hier kunnen komen en dan vroeg of laat wel een legale status zullen krijgen. Een misleidend signaal waarvan mensensmokkelaars handig gebruik maken. Daarnaast is het ook zo dat de beslissing van één lidstaat om tot massale regularisatie over te gaan, een enorme impact heeft op andere lidstaten. Eenmaal in de Europese Unie kunnen migranten door de Schengenakkoorden immers vrij rondreizen in de meeste lidstaten. Het Europese asiel- en migratiebeleid heeft daarom behoefte aan duidelijke regelgeving en correcte en snelle procedures.