Marc Descheemaecker (toenmalig ceo van de NMBS, inmiddels voorzitter Brussels Airport Company): Na samenspraak met de Nederlandse Spoorwegen (NS) had de NMBS op 17 januari al beslist de Fyra niet meer te laten rijden. De dag daarna legde de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen (DVIS) het rijverbod op. Ik wil wel benadrukken dat van alle V250-Fyrastellen die ooit gereden hebben er geen enkel eigendom was van de NMBS. Wij hadden wel drie treinen besteld, maar toen fabrikant AnsaldoBreda die in december 2012 en later in januari formeel wilde leveren, heb ik dat tot twee keer toe geweigerd, omdat ik geen garantie had dat ze technisch in orde waren. De enige reden waarom ik tijdens een nachtelijke vergadering in Roosendaal wel mijn fiat heb gegeven om de Fyra te laten rijden, was dat ik onder zware druk stond van de Nederlanders. Anders hadden zij een boete van 300 miljoen euro geëist van de Belgische overheid.
...

Marc Descheemaecker (toenmalig ceo van de NMBS, inmiddels voorzitter Brussels Airport Company): Na samenspraak met de Nederlandse Spoorwegen (NS) had de NMBS op 17 januari al beslist de Fyra niet meer te laten rijden. De dag daarna legde de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen (DVIS) het rijverbod op. Ik wil wel benadrukken dat van alle V250-Fyrastellen die ooit gereden hebben er geen enkel eigendom was van de NMBS. Wij hadden wel drie treinen besteld, maar toen fabrikant AnsaldoBreda die in december 2012 en later in januari formeel wilde leveren, heb ik dat tot twee keer toe geweigerd, omdat ik geen garantie had dat ze technisch in orde waren. De enige reden waarom ik tijdens een nachtelijke vergadering in Roosendaal wel mijn fiat heb gegeven om de Fyra te laten rijden, was dat ik onder zware druk stond van de Nederlanders. Anders hadden zij een boete van 300 miljoen euro geëist van de Belgische overheid. Descheemaecker: Er zijn drie weken problemen geweest voor de reizigers, gevolgd door een periode waarin er onvoldoende treinen waren tussen de beide hoofdsteden. Maar uiteindelijk kregen we de situatie weer onder controle. Financieel heeft de NMBS ook geen verlies geleden. De 37 miljoen euro voorschotten die we tussen 2004 en 2006 al betaald hadden aan AnsaldoBreda hebben we intussen via juridische weg teruggekregen. Voor de Nederlanders is het een heel ander verhaal, want zij hebben die Fyrastellen wel laten leveren. De vraag is of ze die veel grotere bedragen ooit zullen terugzien. Het is niet voor niets dat de Nederlandse ambassadeur in het gulden boek op mijn afscheidsreceptie van de NMBS schreef: 'Ik denk niet dat België weet hoeveel u voor uw land heeft verdiend en bespaard. U zou een Nederlander kunnen zijn.' Descheemaecker: Ik ben inderdaad trots op die boodschap. De ambassadeur kent het dossier erg goed. Ik weet ook zeker dat minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille (PS) bijzonder tevreden is over hoe ik het Fyradossier beheerd heb. Heeft men het u binnen de regering dan kwalijk genomen dat u een rapport bestelde bij Ernst & Young over de schimmige aanbestedingsprocedure tussen 2000 en 2004? Descheemaecker: Ik ben altijd heel transparant geweest. In die periode zat ik al in het directiecomité van de NMBS en daar heb ik tegen de Fyra gepleit. Als enige. Een studie toonde aan dat we 15 miljoen euro per jaar zouden verliezen. De NMBS wilde oorspronkelijk elf Fyra's bestellen. Uiteindelijk heeft de toenmalige ceo Karel Vinck ingestemd met drie. Hij kon niet anders vanwege de verregaande engagementen die zijn voorgangers aangegaan waren tegenover de Nederlandse overheid. Ik ben blij dat ik altijd gevochten heb tegen de Fyra. Stel u voor dat we nu met elf treinen zaten opgescheept. Descheemaecker: Dankzij de gebrekkige toestellen van AnsaldoBreda heb ik die strategische fout inderdaad ongedaan kunnen maken. Er was overigens wel behoefte aan extra hogesnelheidsverbindingen, maar Nederland en België hebben twee fouten gemaakt. Ten eerste wilde men een veel te hoge frequentie: in totaal moesten er tussen Brussel en Amsterdam elke dag 32 hst's heen en terug rijden. Dat is meer dan de dagelijkse treinen tussen Brussel en Londen en tussen Brussel en Parijs samen! Ten tweede heeft men genegeerd dat er al een goed functionerende trein bestond. Had men de Thalys gewoon uitgebreid, zoals de komende jaren het geval zal zijn, dan was het zaakje al lang klaar geweest. Maar zowel de Nederlanders als de Belgen wilden hun eigen avontuur en een eigen hst, die uiteindelijk niet veel meer bleek dan een opgepimpte klassieke trein. Descheemaecker: Sinds 2007 zijn we van 22 miljoen euro verlies per jaar naar 22 miljoen euro winst per jaar gegaan. Zelf moeten we geen hst meer beheren, maar we innen wel de hoge dividenden van onze participaties in Eurostar en Thalys. Thalys gaat de komende jaren het aantal verbindingen met Amsterdam optrekken tot zestien en ook Eurostar rijdt vanaf 2016 via Brussel twee keer per dag tot in de Nederlandse hoofdstad. Daarnaast zijn er momenteel twaalf klassieke, goedkopere treinen per dag. Eind volgend jaar zullen dat er zestien zijn. Descheemaecker: Die operationele verliezen zijn weggewerkt in de nieuwe deal die we hebben gesloten met de NS. Doordat de NS in Nederland een veel lagere kilometervergoeding moet betalen dan de NMBS hier aan Infrabel, maakten zij winst met de Benelux en leden wij verlies. De ticketprijs moest immers dezelfde zijn aan beide kanten van de grens. In het nieuwe contract hebben wij afgedwongen dat we nu allebei break-even zullen draaien. Descheemaecker: Ik heb me nooit willen verstoppen, ook niet op de moeilijke momenten. Sommigen van mijn collega's hebben dat anders aangepakt. Het enige waar ik in het Fyradossier spijt van heb, is dat ik in december 2012 toch de toestemming heb gegeven om de treinen te laten rijden. Maar als ik dat niet had gedaan, dan had de Belgische overheid waarschijnlijk tegen een boete van 300 miljoen euro aangekeken en dat geld was er niet. Vergeet ook niet dat Nederland op dat moment al alle rijpaden van de klassieke treinen had stopgezet om de Fyra er absoluut door te krijgen. Achteraf bekeken is België er zonder kleerscheuren af gekomen.