Volgens New Scientist wordt er in Europa ...

Volgens New Scientist wordt er in Europa elk jaar zo'n 11.000 ton aan opladers van apparaten weggegooid (of op zijn minst niet meer gebruikt). Een uniforme oplaadkabel zou die afvalberg sterk verkleinen.