Elk jaar vult de internationale ngo IUCN haar rode l...

Elk jaar vult de internationale ngo IUCN haar rode lijst van met uitsterven bedreigde soorten aan. Volgens Science haalt de lijst dit jaar de kaap van 100.000 soorten. De kaap werd gerond door een diepzeeslak die bedreigd wordt door ontginning van de diepzee.