De vrijwillige burgerdienst voor jongeren wint gestaag veld in de Wet-straat. Nadat eerder al Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz (Open VDL) zich als voorstander uitte, schakelt nu de CD&V een versnelling hoger. De invoering van een vrijwillige burgerdienst voor jongeren tussen 18 en 25 wordt een van de resoluties waarover het partijcongres zich dit weekend moet buigen. 'Het thema leeft', zegt Vlaams Parlementslid Peter Van Rompuy die het initiatief nam. 'Er is een grote behoefte aan investeringen in burgerzin, we moeten plekken vinden waar mensen elkaar weer kunnen ontmoeten. De recente terreuraanslagen en het ...

De vrijwillige burgerdienst voor jongeren wint gestaag veld in de Wet-straat. Nadat eerder al Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz (Open VDL) zich als voorstander uitte, schakelt nu de CD&V een versnelling hoger. De invoering van een vrijwillige burgerdienst voor jongeren tussen 18 en 25 wordt een van de resoluties waarover het partijcongres zich dit weekend moet buigen. 'Het thema leeft', zegt Vlaams Parlementslid Peter Van Rompuy die het initiatief nam. 'Er is een grote behoefte aan investeringen in burgerzin, we moeten plekken vinden waar mensen elkaar weer kunnen ontmoeten. De recente terreuraanslagen en het bijbehorende klimaat van angst en wantrouwen hebben dat alleen maar urgenter gemaakt.' PETER VAN ROMPUY: Er zijn in het verleden al proefprojecten geweest met een paar tientallen jongeren. Interessant, maar te kleinschalig. Ik ben ervan overtuigd dat het potentieel veel groter is, maar dan moet er een beter aanbod komen. Ik zie hier een taak voor het onderwijs. We zouden alle leerlingen in het laatste jaar van de middelbare school moeten informeren en sensibiliseren. Er kunnen ook buitenschoolse kennismakingsdagen worden georganiseerd, zoals dat in Frankrijk gebeurt. De concrete uitwerking laat ik graag nog open, maar belangrijk is dat alle jongeren systematisch een aanbod krijgen. Een verplichte burgerdienst, daar geloof ik niet in. Een 'gegarandeerd aanbod' wordt iets tussen een verplichting en volledige vrijwilligheid in. Daarom moeten we ook werk maken van een aangepast statuut. Als model zouden we het bestaande statuut voor vrijwillige legerdienst kunnen gebruiken. VAN ROMPUY: Juist, maar dat is een logistieke kwestie. Blijkbaar ligt de drempel te hoog wanneer jongeren iedere dag naar een verafgelegen kazerne moeten pendelen. Dat speelt niet bij een vrijwillige burgerdienst met een fijnmazig aanbod van onthaalorganisaties. Maar wat het statuut betreft, is de vrijwillige legerdienst wel degelijk een interessant voorbeeld. Jongeren kunnen onder dat stelsel een vrijwilligersvergoeding van 10 euro per dag plus een mobiliteitsvergoeding en een correcte verzekering krijgen. En dat kan eventueel in combinatie met een werkloosheidsuitkering, kinderbijslag of leefloon. VAN ROMPUY: We hopen voor heel België in 2020 op 10.000 jongeren, van wie 6000 in Vlaanderen. Met die cijfers zouden we ons op hetzelfde niveau hijsen als Frankrijk, Duitsland en Italië, landen waar de vrijwillige burgerdienst een groot succes kent. VAN ROMPUY: Ik heb er al met minister van Jeugd Sven Gatz over gesproken. Hij heeft zich in jullie blad al eerder positief uitgelaten, en intussen is hij ook al met collega's in de federale regering over het statuut gaan praten. Vlaams of federaal, dit lijkt me bij uitstek een thema waarover we over de partijgrenzen heen kunnen samenwerken. VAN ROMPUY: Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Om dat risico te vermijden, kunnen we in de samenwerkingsovereen-komst met onthaalorganisaties waarborgen opnemen om arbeidsverdringing uit te sluiten. DOOR ERIK RASPOET'We hopen voor heel België in 2020 op 10.000 jongeren, van wie 6000 in Vlaanderen.'