Loodwaarden bij kinderen rond Umicore Hoboken dalen maar blijven hoger dan elders

Umicore in Hoboken, op archiefbeeld uit oktober 2013

De gemiddelde bloedloodwaarde bij kinderen die in de wijk Moretus-Hertogvelden nabij Umicore Hoboken wonen, blijft dalen. Dat blijkt uit het halfjaarlijkse bloedonderzoek in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Het gemiddelde loodgehalte ligt wel nog steeds hoger dan bij kinderen die buiten de wijk wonen.

In de maanden maart-april van dit jaar werd een nieuwe meetcampagne uitgevoerd bij 261 kinderen van 1 tot 12 jaar uit de wijk Moretusburg-Hertogvelden. Dat komt neer op bijna 65 procent van alle kinderen die in de wijk wonen: de hoogste deelname sinds jaren. ‘Dit hoge deelnamepercentage kan verklaard worden doordat de deelnemers zowel via de school als via een persoonlijke uitnodiging door de wijkwerker werden gerekruteerd’, zegt men bij PIH, het kenniscentrum voor milieu en gezondheid van de provincie Antwerpen. ‘Ook het feit dat de problematiek leeft in de wijk sinds de minder goede resultaten van het voorjaar 2020 en de daarbij horende ongerustheid kan hieraan hebben bijgedragen.’

De gemiddelde loodwaarde in het bloed van kinderen in de wijk bedraagt 3,42 µg/dl, een daling ten opzichte van het najaar 2020. Toen bedroeg het gemiddelde loodgehalte 4,12 µg/dl. Wel is deze waarde nog steeds hoger dan bij de kinderen die buiten de wijk wonen. De huidige waarde ligt bovendien nog steeds boven de historisch lage waarde van het voorjaar 2019, 2,89 µg/dl.

Umicore is verheugd met de verbeterde testresultaten en neemt zich voor om zijn actieplan om de waarde verder te laten dalen, voort te zetten. ‘Sinds vorig jaar stemmen we onze logistieke activiteiten op de weersomstandigheden af. Op dagen met hogere windsnelheden, stellen we activiteiten waarbij stof kan vrijkomen uit. We sproeien en reinigen nog intensiever en we maken gebruik van de allernieuwste technologie om onze uitstoot op te volgen en bij te sturen. Investeringen die onze uitstoot verder verlagen, krijgen voorrang op andere projecten om zo onze impact op de omgeving en de buurt verder te verkleinen’, aldus het bedrijf.

Partner Content