Links haalt uit naar de regering: ‘Ze is alleen maar zorgzaam voor de 1 procent rijken’

© Belga

Vandaag, 1 mei, laten de linkse partijen hun stem luidkeels horen. In verschillende toespraken krijgen zowel de Vlaamse als federale regering een stevige veeg uit de pan. “Er is meer dan ooit een tegengif nodig voor het huidige beleid.”

Peter Mertens (partijvoorzitter PVDA)

“Wij hebben vandaag een duidelijke boodschap voor de Vlaamse regering”, zei Peter Mertens, die traditioneel speechte aan de linkerzijde van het sp.a-podium op de Leopold de Waelplaats. “Denk maar niet dat wij genoegen nemen met het ontslag van Turtelboom. Of het nu Turtelboom is of Tommelein die ons 100 euro doet betalen. Of we die taks nu Turteltaks of Tommeltaks noemen: het is en blijft een onrechtvaardige en ongrondwettelijke belasting.”

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

“Flexislavernij”

Wat is er werkbaar aan interimjobs voor het leven, aan nul-uren-contracten, of aan flexi-jobs waarvan je slechts 24 uren op voorhand het uurrooster krijgt?

PVDA geeft de regering daarom tien dagen. Wordt de taks niet ingetrokken, dan stapt Mertens op 11 mei, om 11 uur ’s ochtends, naar het Grondwettelijk Hof, waar ook Test-Aankoop al een procedure inleidde.

De partij, die de term turteltaks in de markt zette, lanceerde op de dag van de arbeid een reeks nieuwe termen. “Wat is er werkbaar aan interimjobs voor het leven, aan nul-uren-contracten, of aan flexi-jobs waarvan je slechts 24 uren op voorhand het uurrooster krijgt?”, vroeg Mertens. “Dat is geen werkbaar werk. Dat is geen vrijheid. Dat is ‘flexislavernij’.” Om het werk werkbaar te houden wil PVDA daarom geen verhoging, maar een verlaging van de pensioenleeftijd.

“Beste kameraden, deze regering is kwetsbaarder dan wij denken. Niet alleen rond de privileges van de ministers. Niet alleen rond de turteltaks. Maar ook rond de politiek die zij voeren”, besloot Mertens. “Wij kunnen deze regering doen buigen (…) Wij zullen de oproep tot een grote betoging einde mei volop ondersteunen. En wij zullen ook de oproep om tot een algemene staking te komen volop ondersteunen. Deze eerste mei, beste kameraden, is een strijddag. Het is het begin van een nieuwe sociale lente.”

John Crombez (partijvoorzitter sp.a)

Het is uw job als minister om tijdens een crisis daadkracht te tonen. Het is uw job als minister om nu serieus werk te maken van veiligheid

In Oostende heeft sp.a-voorzitter John Crombez tijdens zijn speech op de Dag van de Arbeid geijverd voor meer investeringen in veiligheidsmensen. “In deze tijden moeten onze veiligheids- en politiemensen hun werk goed kunnen doen. Hun werk moet werkbaar zijn. Het is uw job als minister om tijdens een crisis daadkracht te tonen. Het is uw job als minister om nu serieus werk te maken van veiligheid”, klonk het. Crombez eiste dat het geld waarmee de regering gevechtsvliegtuigen koopt, geïnvesteerd wordt in de veiligheidsmensen op het terrein.

“Het kan niet zijn dat teruggekeerde Syriëstrijders na 16 maanden nog altijd niet worden opgevolgd. Het kan niet zijn dat het Kanaalplan, dat de wijken in en rond Molenbeek moet versterken en leefbaar maken, een slappe vod is. Het kan niet zijn dat de maatregelen waar onze politie- en veiligheidsmensen nu al 16 maanden om vragen, er nog altijd niet zijn”, aldus Crombez. De voorzitter van de socialisten begrijpt dat veiligheids- en politiemensen actievoeren, “als je een regering hebt die je feliciteert en daarna je pensioen aanpakt”. En dat leden van de antiterreurdiensten willen stoppen, “als je maanden dag en nacht werkt om daarna de schuld te krijgen”.

Bruno Tobback (Vlaams parlementslid sp.a)

Verandering betekent niets als niet iedereen er beter van wordt

“Er is meer dan ooit een tegengif nodig voor het huidige beleid, dat bij iedere begrotingsoefening verandering alleen maar kan vertalen in achteruitgang”, zei Vlaams parlementslid en oud-partijvoorzitter Bruno Tobback in zijn 1 mei-toespraak in Leuven.

Verandering betekent volgens hem niets “als die verandering er niet voor zorgt dat het voor iederéén beter wordt”. Hij wees er ook op dat sp.a maanden geleden in het Vlaams Parlement duidelijk gemaakt heeft dat “de biomassacentrales beter van tafel zouden gaan en dat de Turteltaks niet nodig zou zijn”.

Nu de Turteltaks ingevoerd is en op de factuur van alle Vlaamse gezinnen staat, komt Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten tot hetzelfde inzicht, hekelde Bruno Tobback. “Als zij daar echt wil voor gaan, dan heeft ze onze volle steun en zullen wij zeer constructief zijn. Maar waarom heeft ze die beslissing dan niet al maanden geleden genomen voordat ze die onfaire belasting door de strot van alle Vlamingen duwde?”, vroeg hij zich af.

“De regeringen zijn niet eerlijk”

Bruno Tobback
Bruno Tobback© Belga

Ook in zijn toespraak haalde hij zwaar uit naar het beleid van de Vlaamse en federale regering dat “niet eerlijk is tegen u”. Een beleid dat echt hervormt, kiest ervoor om de pensioenen voortaan te berekenen op basis van gewerkte jaren, kies voor een sociaal zekerheidsstelsel dat voor iedereen – werknemers, zelfstandigen, ambtenaren – gelijke en geloofwaardige garanties biedt voor gelijke inspanningen en voor een eerlijker belastingsysteem. Hij haalde uit naar de regering, “die aan ù de factuur doorschuift voor de feesten die een significant deel van onze eigen banken blijkbaar voor de betere klanten organiseert in de straten van Panama”.

Van de door premier Michel beloofde jobs komt er volgens Tobback niets in huis en dat ligt in de eerste plaats aan de blinde vlekken in het beleid van zijn eigen regering. De burgers verdienen een beleid dat niet alleen offers vraagt, maar ook toekomst biedt, aldus Bruno Tobback.

Louis Tobback (Burgemeester Leuven, sp.a)

Bart De Wever wil zijn fiscaal frauderende vrienden niet bijten

De Leuvense burgemeester Louis Tobback (sp.a) heeft tijdens zijn toespraak in Herent scherp uitgehaald naar de federale regering omdat die de zware fiscale fraude, zoals die onlangs aan het licht kwam in de PanamaPapers, ongemoeid laat. “De reden hiervoor is natuurlijk dat Bart De Wever zijn fiscaal frauderende vrienden niet wil bijten. Ook Johan Van Overtveldt zal om dezelfde reden wel aarzelen om hiertegen in te gaan”, aldus Tobback.

Louis Tobback
Louis Tobback© Belga Image

“Om de sociale fraude aan te pakken worden meer dan 100 bijkomende controleurs aangeworven maar als het gaat om zware fiscale fraude wijst men een onderzoekscommissie naar de PanamaPapers af. Die documenten maken duidelijk dat het hier niet gaat om één of andere multimiljonair, maar om een wijdverbreid systeem waarbij via banken zoals Dexia duizenden erin geslaagd zijn belastingen te ontduiken. Het is een breed uitgezaaide kanker waartegen niks ondernomen wordt, terwijl de overheid wel veel volk heeft om de kleine zelfstandige uitgebreid te controleren. Men moet in de strijd tegen de fiscale fraude de juiste prioriteiten hanteren en voorkeur geven aan die plaatsen waar er miljoenen euro’s te rapen vallen”, aldus Louis Tobback.

Volgens Tobback zijn een aantal hervormingen onder meer in de pensioensector wel degelijk nodig, maar moeten ze op een correcte en faire manier gebeuren en dient iedereen hiertoe bij te dragen. “Wat men nu doet, is wat men afpakt van de ene aan de andere geven. Men laat de mensen inleveren terwijl er geen enkel resultaat kan voorgelegd worden, zeker niet op vlak van tewerkstelling waar we enkel een groei van flexi-jobs zien. We zijn in Europa overigens de kampioen van de inflatie, louter en alleen omdat de regering een reeks belastingen heeft verhoogd zoals de verhoging van de BTW op elektriciteit van 6 naar 21 procent”, aldus Tobback.

Kathleen Van Brempt (Antwerps fractievoorzitter sp.a)

Het is de bedoeling van deze beleidsvoerders om mensen tegen elkaar op te zetten

“Wij worden voor het eerst in 80 jaar bestuurd door mensen die hun stad niet graag zien. De liefde voor de stad is zelfs zo beperkt, dat de grootste stad van het land het moet stellen met een part-time burgemeester.” Dat zei Antwerps sp.a-fractieleider Kathleen Van Brempt zondag in haar 1 mei-speech. “Er is bovendien altijd wel iets negatief met deze stad aan de hand. Ze is vuil en gevaarlijk, ze loopt vol criminelen of ze is een aantrekkingspool van armoede.”

In geen enkele Belgische stad wordt de negativiteit van het bestuur zo sterk gevoeld als in Antwerpen, vindt sp.a. “Deze bestuursploeg creëert verdeeldheid en ondergraaft de solidariteit.” De stad is volgens de socialisten echter niet het probleem, maar de oplossing. “Daarvoor is visie nodig en dat begint met liefde voor de stad. Daarom starten wij onze campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen onder de slogan ‘Zot van A’ (…) Want de stad gaat over haar mensen, niet over haar projectontwikkelaars. De stad gaat over haar creatieve kmo’s, niet over megalomane Saoedi’s die vervuilende megafabrieken willen bouwen.”

Kathleen Van Brempt (SP.A)
Kathleen Van Brempt (SP.A)© Belga

“Het is de bedoeling van deze beleidsvoerders om mensen tegen elkaar op te zetten”, vond Van Brempt. “Het is de bedoeling dat we elkaar gaan wantrouwen. Dat is ook de reden waarom de N-VA hemel en aarde beweegt om de vakbond aan de ketting te leggen. Vrienden, over our dead body!”

De enige oplossing is meer solidariteit, aldus sp.a. “Het is een oude en beproefde strategie, zo oud dat ik ze wil uitspreken in een dode taal die ook onze burgemeester begrijpt: divide et impera. Verdeel en heers. Want hoe minder solidariteit onder de gewone mensen, hoe makkelijker de conservatieve agenda er kan doorgedrukt worden”, besloot Van Brempt.

Caroline Gennez (Vlaams parlementslid sp.a)

“Rechts heeft de mond vol over veiligheid, maar ze raken niet verder dan de miljardenaankoop van gevechtsvliegtuigen. Ze vinden het comfortabel als er maar militairen op straat lopen.” Dat zei Mechels sp.a-boegbeeld Caroline Gennez in haar 1 mei-speech. “Wij zouden daarentegen investeren in de politie- en preventiediensten. Wij zouden investeren in diensten die verplicht samenwerken onder centrale aansturing en in regeringen die samenwerken.”

Links haalt uit naar de regering: 'Ze is alleen maar zorgzaam voor de 1 procent rijken'
© “Rechts zegt dat wij boven onze stand leven, dat het vet van de soep is”

“De terreur van de angst moeten we samen overwinnen”, zei Gennez. “Na de indexsprong, de verhoging van de pensioenleeftijd en het uistrooien van allerlei facturen over de gewone mensen is er echter ook een angst voor de toekomst in onze samenleving geslopen. Dat kunnen wij als progressieven ons niet permitteren.”

“Rechts zegt dat wij boven onze stand leven, dat het vet van de soep is”, vervolgde het Vlaams parlementslid. “Ze gooien de 38-urenweek op de schop, samen met het algemeen stemrecht de grootste verwezenlijking van deze beweging. Wij zouden wel de sterkste schouders de zwaarste lasten laten dragen. Wij zouden de Panama-euro’s laten bijdragen en de mensen de geruststelling geven dat ze na 42 jaar werken recht hebben op een pensioen.”

Als er een ‘rentenierstaks’ komt, zouden de lasten op arbeid met tien procent kunnen dalen, maakte de voormalige partijvoorzitster zich sterk. “Democratie is keuzes maken. Investeren we in enkelen of in allen? Investeren we enkel in de rijken of zorgen we dat de middenklasse en de minder gegoeden erop vooruit gaan? Democratie is het polariseren van meningen, niet van mensen, dames en heren van rechts. Of beter gezegd: dame en heren”, besloot Gennez in een sneer naar de overwegend mannelijke samenstelling van de regeringen.

Freya Van den Bossche (Gents sp.a kopstuk)

De federale regering heeft de mensen gevraagd in te leveren, in ruil voor jobs. Maar die blijven achterwege, luidt op 1 mei de kritiek van Gents sp.a-kopstuk Freya Van den Bossche. “Show us the jobs! “, zei ze zondag tijdens haar toespraak op de Vrijdagmarkt.

Mooie woorden betalen de rekeningen niet

“‘Show us the money’, vroeg rechts enkele jaren geleden”, herinnerde Van den Bossche aan een quote van N-VA-voorzitter Bart De Wever. “John (Crombez) haalde meer dan 500 miljoen euro op uit SwissLeaks, maar vandaag hebben wij een vraag voor hen: show us the jobs! ” België zit bij de allertraagste groeiers van Europa, de prijzen zijn nergens zo hard gestegen als in ons land en de tewerkstelling is zelfs gedaald. “Mooie woorden betalen de rekeningen niet”, stelt Van den Bossche vast.

“Rechts” wil de mensen nu bovendien nog flexibeler, meer en langer laten werken, ging ze verder. “Vandaag is de dag dat we zeggen: niet met ons! De mensen doen werken op afroep en niet eens hun overuren betalen, dat is gewoon oneerlijk. Laat van u horen, verzet u. En samen zorgen we ervoor dat de 38 urenweek niet wordt afgeschaft! “

Van den Bossche, tot 2014 Vlaams minister, was ook kritisch voor de Vlaamse regering-Bourgeois, die ze verwijt kinderbijslag af te nemen. “Niet onze zorg, zegt deze regering: ‘De mensen leven boven hun stand’. Vanwaar komt al die hardheid? Dat gebrek aan mededogen? ” Het zijn de socialisten die het opnemen voor zij die het minder goed hebben, besloot ze.

Rudy Demotte (Minister-president van de Franse gemeenschap)

Er wordt niets gedaan om de grootste profiteurs aan te zetten om te delen”

Minister-president van de Franse gemeenschap Rudy Demotte heeft tijdens zijn 1 mei-toepsraak in Basècles (Henegouwen) opgeroepen om in het veiligheidsdebat andere thema’s zoals diversiteit en samenleven niet te laten overschaduwen. Radicalisme, fascisme en integrisme voeden zich met miserie.

De oorzaken van het geweld in de samenleving liggen volgens Demotte bij onverdraagzaamheid, politieke dogma’s en religieus extremisme, maar ook bij het gevoel van onrechtvaardigheid als gevolg van een ongelijke verdeling van de rijkdom tussen gewesten, landen en sociale klassen.

“Waar zijn onze waarden? In de haatboodschappen over de arme migranten, in de denigrerende uitlatingen over werklozen? Ik verzet me tegen dergelijke oordelen over de meest zwakken”, stelde de regeringsleider.

Hij verwees ook naar Luxleaks, de Panama Papers, de diamanttaks om aan te klagen dat er niets gedaan wordt “om de grootste profiteurs aan te zetten om te delen”. Voor Demotte moet er dringend werk gemaakt worden van een nieuw samenlevingsproject.

Laurette Onkelinx (voorzitster van de Brusselse federatie van de PS)

De voorzitster van de Brusselse federatie van de PS, Laurette Onkelinx, heeft in haar 1 mei-toespraak uitgehaald naar de zwakte en de onrechtvaardigheid van de federale regering. Ze hekelde ook het opkomende racisme en de islamofobie door de tereurdreiging en de aanslagen.

Die tendens is niet alleen merkbaar op het internet, maar ook op de arbeidsmarkt, die goed is voor 70 procent van de klachten bij het Centrum voor Gelijke Kansen. “Dat, mijnheer Jambon, zijn de feiten en geen fabels”, zei ze.

Links haalt uit naar de regering: 'Ze is alleen maar zorgzaam voor de 1 procent rijken'
© BELGA

“Alsof er een vloek over ons is neergedaald, gaan we gebukt onder een zwakke en onrechtvaardige regering”, stelde Onkelinx. Terwijl Charles Michel zegt dat de bestaansreden van deze rechtse regering jobcreatie is, vallen vandaag de maskers af. Volgens de cijfers van Eurostat over de tewerkstellingsgraad in Europa is België samen met Finland het enige land waar die graad daalt. Maar de “taksen, taksen, taksen” zijn er wel, zei Laurette Onkelinx in Sint-Gillis.

Ze wees erop dat de onrechtvaardige regering van MR en N-VA er niet slaagt in om het begrotingstraject te volgen en de bestraffende maatregelen voor de gepensioneerden, werklozen en zieken versterkt. Ze hekelde ook de plannen van de regering om te raken aan de 38-urenweek, de periode die erkend wordt als nachtarbeid en de interimcontracten van onbepaalde duur.

Elio Di Rupo (partijvoorzitter PS)

De regering gehoorzaam de grote patrons”

De PS wil de sociale zekerheid, het werk en de democratie aanpassen aan de wereld van morgen. Dat was de 1 mei-boodschap van partijvoorzitter Elio Di Rupo zondag in Bergen. De Franstalige socialisten pleiten voor arbeidsduurvermindering, de individualisering van de sociale rechten en het terugbrengen van het wettelijk pensioen op 65 jaar, met de vrijheid voor de werknemers om langer te werken indien ze dat willen. Di Rupo vroeg ook meer aandacht voor het fenomeen van burn-out.

Elio Di Rupo haalde ook uit naar de regering van MR en N-VA, die schaamteloos de rechten van de werknemers wil verminderen door de 45-urenweek in te voeren. De regering gehoorzaamt aan de “grote patroons”, aldus de PS-voorzitter die zijn verontwaardiging uitte over de voorstellen van het VBO om de bescherming van de vakbondsafgevaardigden te verminderen.

Hij zette ook de gezamenlijke strijd van de vakbonden af tegenover de 18 grootste multinationals van het land die in 2015 slecht 190 miljoen euro belastingen betaalden op een winst van 6,25 miljard euro, of gemiddeld 3 procent.

Voor hem is het tijd dat de politiek de multinationals opnieuw in de pas doen lopen. “Ik herhaal met kracht dat het voor de PS neen is aan de verdragen, zoals CETA met Canada en TTIP met de Verenigde Staten”, zei de PS-voorzitter. Elio Di Rupo gelooft in een “socialistisch alternatief” als een “nieuwe ambitie voor ons land”.

Paul Magnette ( Waals minister-president, PS)

De slogan van de regering MR/N-VA zou kunnen zijn: ‘sterk tegen de zwakken, zwak tegen de sterken

Voor Waals minister-president Paul Magnette moet Wallonië neen zeggen tegen de Europese Commissie die staat voor besparingen en liberalisme. Dat zei hij in zijn 1 mei-toespraak in Charleroi. Om tegen 2018 een begroting in evenwicht te hebben zou het gewest 700 miljoen euro moeten besparen, wat gevolgen zal hebben voor de steun aan onderzoek, de werkgelegenheid, het kindergeld…

“Dat zullen we niet doen”, aldus Paul Magnette. Hij verwees ook naar het Waals Parlement dat onlangs nog het vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada (CETA) wegstemde. “We houden van onze publieke diensten, maar enkel neen zeggen volstaat niet”, zei de minister-president.

Links haalt uit naar de regering: 'Ze is alleen maar zorgzaam voor de 1 procent rijken'

Hij verwees naar de vernieuwingsoperatie van het partijprogramma van de PS (de “chantier des idéés”), die opgestart werd toen de PS federaal in de oppositie belandde. Dat voorziet onder meer een vermindering van de arbeidsduur om te komen tot een 32-urenweek, het samenvoegen van alle inkomsten bij de berekening van de personenbelastingen om kapitaal beter te belasten, en de veralgemening van de sociale rechten.

Dat alles is volgens hem nodig een om antwoord te bieden aan de digitale revolutie, waardoor de helft van de bestaande jobs verdwijnen en slechts gedeeltelijk worden opgevangen door nieuwe jobs. “Het volume aan beschikbaar werk zal dalen, waardoor er een nieuwe herverdeling van de arbeid nodig is”, aldus Magnette die zich afzette tegen de plannen van de federale regering om de werkgevers de mogelijkheid te geven om een werkweek van 45 uur op te leggen. “De slogan van de regering MR/N-VA zou kunnen zijn: ‘sterk tegen de zwakken, zwak tegen de sterken'”.

Rudi Vervoort (Brussels minister-president)

Vandaag worden we geconfronteerd met een federale regering met talrijke mensen die noch van België, noch van Brussel houden

Brussels minister-president Rudi Vervoort heeft in zijn 1 mei-toespraak voor de Brusselse federatie van de PS een oproep tot eenheid gelanceerd van de gemeentelijke en gewestelijk autoriteiten in het licht van de terreurdreiging en de onverschilligheid van het federale niveau voor de hoofdstad.

“Wij Brusselaars hebben lange tijd geleden onder een zekere onverschilligheid, onachtzaamheid en zelfs desinteresse van de autoriteiten van ons land, maar vandaag worden we geconfronteerd met een federale regering met talrijke mensen die noch van België, noch van Brussel houden. Hoe kunnen wij hen zelfs maar laten verstaan dat het noodzakelijk is dat een natie zorg moet dragen voor zijn hoofdstad?”, vroeg Vervoort zich af.

Voor hem moeten de verschillende Brusselse autoriteiten en instellingen beseffen dat ze moeten samenwerken. “In deze tijden van wanorde hebben de Brusselaars het recht om de grootste eensgezindheid van hun autoriteiten te eisen, of het nu om de lokale of de gewestelijke autoriteiten zijn: coherentie in projecten, acties en communicatie”, aldus Vervoort, voor wie de toestand te erg en de inzet te belangrijk is om te vervallen in polemieken, historische of communautaire twisten.

(Belga/NS)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content