Liga voor Mensenrechten trekt naar Grondwettelijk Hof tegen Salduz-wet

(Belga) De Liga voor Mensenrechten trekt naar het Grondwettelijk Hof tegen de Salduz-wet. Volgens de Liga vormt de wet een uiterst minimale toepassing van de Salduz-rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en brengt de wet de rechtszekerheid in het gedrang. De Salduz-wet is sinds begin dit jaar van kracht en geeft verdachten bij een eerste verhoor recht op de bijstand van een advocaat.

De Liga voor Mensenrechten meent dat de rechtspositie van de verdachte onder de standaard blijft die door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is bepaald. Zo is het toepassingsgebied van de Salduz-wet te beperkt, onder meer omdat het bijstandsrecht niet bij alle verhoren van verdachten wordt toegekend en bepaalde misdrijven uit het toepassingsgebied van de wet zijn uitgesloten. De rol van de advocaat wordt ook gereduceerd tot die van passieve getuige, zonder de mogelijkheid daadwerkelijk de verdachte te adviseren of te verdedigen, luidt het. Een andere reden voor de Liga om de vernietiging te vragen, is dat de wet verdachten onbeperkt toelaat afstand te doen van het bijstandsrecht, ook zij die van de zwaarste misdrijven worden verdacht. Bovendien is de Salduz-wet onverkort van toepassing op de van een misdrijf verdachte minderjarigen. Een daadwerkelijke, passende en bestendige bijstand van de minderjarige is niet voorzien, aldus nog de Liga voor Mensenrechten. (VRW)

Partner Content