Liesbeth Homans: ‘Unia moet er niet alleen zijn voor klagende allochtonen’

Liesbeth Homans © Belga

Liesbeth Homans (N-VA) heeft het gehad met Unia: “Als een blonde vrouw met blauwe ogen wordt uitgescholden voor nazihoer, is de kans nihil dat zij gehoord wordt door Unia.” Unia kan leven met kritiek, maar “graag op basis van feiten”.

Net als haar kersverse federale collega Zuhal Demir is ook Vlaams minister voor Gelijke Kansen Liesbeth Homans niet te spreken over Unia: “Ik stel me serieuze vragen bij de werking van Unia”, zegt de minister. “Exclusief vacatures openstellen voor één doelgroep, dat is pure discriminatie.

Homans, bevoegd voor onder andere Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, opent dan ook een intern onderzoek naar Unia, het vroegere centrum voor gelijke kansen. “Unia verdedigt maar één doelgroep: de mensen van allochtone origine”, zegt ze in De Zondag.

“Wat deze week naar buiten kwam, was de druppel te veel”, verklaart de minister. “Unia is een overheidsinstelling die de belangen van elke burger zou moeten verdedigen. Ze krijgt hiervoor 7,7 miljoen euro van de Vlaamse en de federale overheid. Maar ik stel vast dat ze die opdracht niet uitvoert. Unia is niet neutraal, niet objectief. Ze verdedigt maar één doelgroep, namelijk die de mensen van allochtone origine. Als een blonde vrouw met blauwe ogen wordt uitgescholden voor nazihoer en klacht indient, is de kans dat zij gehoord wordt, nihil. Als een vrouw met een hoofddoek klacht indient omdat ze uitgescholden wordt, is de kans honderd procent.”

Ofwel sta je als centrum open voor iedereen die klachten heeft over discriminatie, ofwel ben je een centrum voor klagende allochtonen

Liesbeth Homans

“Is het niet de opdracht van Unia in te gaan tegen racisme en discriminatie?”, gaat Homans verder. Ze geeft nog een ander voorbeeld: “Unia heeft onderzocht of ouders het zouden appreciëren mocht hun kind trouwen met iemand met een andere huidskleur. Wat publiceren ze? Dat de meerderheid van de autochtone ouders dat niet graag zou hebben. Wat publiceren ze niet? Dat een nog grotere meerderheid van de allochtone ouders dat niet graag zou hebben. Opnieuw: Unia neemt het op voor één groep.”

Uit het persbericht over het betreffende onderzoek van Unia blijkt echter dat Homans de werkelijkheid enigszins anders voorstelt. Zo communiceerde Unia wel over het onderzoek bij allochtonen en blijkt zelfs dat allochtone ouders minder problemen hebben met een schoonkind met een andere huidskleur dan autochtone ouders.

De organisatie is dan ook “verbaasd” over de “foute informatie” in het kranteninterview. “Wat ze beweert over het bewust achterhouden van informatie is onjuist en ze citeert ook fout een studie.” “

Voor ons tellen feiten en die spreken voor zich

Unia

Minister Homans lijkt blind voor de diverse werking van Unia”, zegt Unia-directeur Els Keytsman zondag in een persbericht. Haar instelling is er voor elke burger, stelt ze. “We vinden het oprecht jammer en verontrustend dat minister Homans en staatssecretaris Demir dit niet opmerken”, zegt Keytsman. “Wat Homans en Demir zeggen, geeft een vertekend beeld van de werking, klinkt het. Unia zoekt “naar de grootste gemene deler tussen mensen ongeacht hun afkomst, handicap, seksuele oriëntatie enzovoort”, vervolgt de directeur. “De antiracismewet en de antidiscriminatiewet vormen de toetssteen voor Unia. Voor ons tellen feiten en die spreken voor zich.”

Centrum voor Polarisering

Unia wordt de voorbije dagen zwaar onder vuur genomen door N-VA. Ook de nieuwe staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir opende zaterdag in Het Nieuwsblad de aanval op het voormalige Gelijkekansencentrum. “Ik vraag me af of Unia nog wel doet waarvoor het is opgericht”, aldus Demir in Het Nieuwsblad. “Mensen begrijpen niet waarom Unia bijvoorbeeld zo obsessioneel met de zwartepietendiscussie bezig is, terwijl de echte problemen blijven liggen.” Keytsman reageerde daarop opnieuw verbaasd. “De prioriteit van Unia is discriminatie aanpakken, luidt het, en zeker niet de Pietenkwestie. Unia krijgt er regelmatig vragen over, de laatste communicatie erover dateert van enkele jaren geleden”, klinkt het.

Unia is vandaag geen Centrum voor Gelijke Kansen, maar een Centrum voor Polarisering

Zuhal Demir

Nu ze staatssecretaris is, wil Demir met de verschillende regeringen rond de tafel zitten om in te grijpen. “Unia moet een draagvlak voor de hele samenleving worden”, zegt ze daarover zondag in De Zevende Dag. “Unia is vandaag geen Centrum voor Gelijke Kansen, maar een Centrum voor Polarisering.”

Demir merkte voor de televisiecamera’s ook op dat slechts 5 procent van de klachten bij Unia over leeftijdsdiscriminatie gaan, terwijl de meeste discriminatie op de arbeidsmarkt omwille van leeftijd gebeurt. Unia zegt dan weer dat het aantal geopende dossiers rond leeftijdsdiscriminatie vorig jaar met 129 procent toenam.

Net als Demir benadrukt Homans dat een centrum voor gelijke kansen nuttig kan zijn. Maar dan moet iedereen er terecht kunnen. Dat Unia-directeur Keytsman een verleden bij Groen heeft, heeft volgens Homans niets te maken met het openen van een intern onderzoek. “Wie het centrum leidt, is niet relevant. De manier van werken stoot mij tegen de borst. Ofwel sta je als centrum open voor iedereen die klachten heeft over discriminatie, ofwel ben je een centrum voor klagende allochtonen”

“Kritiek is prima, maar graag op basis van feiten en met correcte argumenten”, besluit Keytsman. Unia nodigt Homans en Demir uit voor een gesprek, maar zelfs dat zorgt voor discussie. “Zij nodigt niet uit, zij mag het bij ons komen uitleggen”, zegt Homans op Twitter.

Partner Content