Liégeois: “Vermoeden van onschuld is fundamenteel voor eerlijk proces”

(Belga) De Orde van Vlaamse Balies, die alle Vlaamse advocaten groepeert, schaart zich achter de oproep van de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois om de schending van het vermoeden van onschuld strenger aan te pakken, want dit schendt immers het recht op een eerlijk proces.

In zijn mercuriale klaagt Liégeois aan dat hij dagelijks geconfronteerd wordt met perslekken waarbij het geheim van het vooronderzoek in strafzaken te grabbel wordt gegooid en het vermoeden van onschuld geschonden wordt. De procureur-generaal vindt dat een ernstig probleem. Het parket gaat bovendien bijna nooit over tot vervolging van schending van het geheim van het onderzoek en van het beroepsgeheim. Daarnaast stelt hij vast dat in de rechtspraak weinig zaken terug te vinden zijn waarbij de schending van het vermoeden van onschuld wordt veroordeeld. “Wij gaan akkoord met zijn pleidooi voor een meer terughoudende rol voor de pers inzake justitie, namelijk wanneer het over de schuld of onschuld van iemand gaat. Mensen die achteraf onschuldig blijken te zijn, hebben immers de grootste moeite om vroegere verdachtmakingen efficiënt recht te zetten”, aldus de Orde. “Wij dringen er ook bij onze eigen leden op aan om altijd de deontologische regels inzake beroepsgeheim na te leven, ook in de omgang met de pers. Er bestaat daarover sinds 4 juni 2003 een reglement ‘advocaat en media’. Een proces wordt niet gevoerd in de pers maar in de rechtszaal”, besluit de Orde. (DLA)

Partner Content