“Lidstaten moeten zowel man als vrouw voordragen voor functie EU-Commissaris”

(Belga) Wanneer er een nieuwe Europese Commissie wordt samengesteld, moeten de EU-lidstaten zowel een man als een vrouw voordragen als hun kandidaat. Dat vraagt het Europees Parlement in een dinsdag goedgekeurde resolutie over gendergelijkheid in politieke besluitvorming.

Zowel op nationaal als op Europees niveau zijn bindende maatregelen en sancties nodig om ervoor te zorgen dat vrouwen beter vertegenwoordigd zijn in gekozen of politiek benoemde posities, vinden de parlementsleden. Onder meer ritssystemen kunnen daarvoor zorgen. Het Parlement geeft een pluim aan België en vijf andere lidstaten omdat ze met succes verkiezingsquota hebben geïntroduceerd. Ook de andere lidstaten moeten die optie overwegen, luidt het. Vorige week nog startte de Europese Commissie een raadplegingsprocedure in verband met quota voor de vertegenwoordiging van vrouwen in de raden van bestuur van Europese topbedrijven. Van het Parlement krijgt ze alvast alle steun. In een tweede resoluties wordt de Commissie gevraagd te onderzoeken welke maatregelen de lidstaten hebben genomen om het aantal vrouwen in bedrijfsbesturen te verhogen. Blijken de maatregelen niet adequaat, dan moet de Commissie een wetsvoorstel opstellen waarin quota worden geïntroduceerd om de vrouwelijke vertegenwoordiging te verhogen naar 30 procent in 2015 en naar 40 procent in 2020. “Het aantal vrouwen in bestuursfuncties stijgt jaarlijks met slechts 0,5 procent. Aan dit tempo duurt het nog een halve eeuw om een evenwicht te bereiken”, zegt Marianne Thyssen (CD&V). “We moeten beter gebruik maken van het feit dat er in de EU zoveel hoog opgeleide vrouwen zijn, in het belang van de gelijkheid, maar ook om onze concurrentiekracht te verbeteren. In deze tijden kunnen we niet onbestraft zoveel talent onderbenut laten.” (GEJ)

Partner Content