De bus doet er anderhalf uur over om van oud-?stanbul naar de verre westelijke buitenwijk Küçükçekmece te rijden. De stad lijkt eindeloos. Voorbij de hoogbouw van Ba?ak?ehir strekt zich een halfwereld van electriciteitsmasten, autosnelwegen en grote bedrijventerreinen uit. Wie hier niet werkt, heeft hier niks te zoeken. Tenzij je hier woont, in een van de 2800 Koerdische gezinnen die hier sinds begin jaren '80 zijn neergestreken.

Küçükçekmece ligt letterlijk aan de rand van de stad, met naderende flatgebouwen aan de ene kant, braakliggende gronden aan de andere. Het dorp, in het nauw gedreven door de immer uitdijende metropool, is voer voor projectontwikkelaars. Een van die projecten is het nieuwe Olympische Atatürk-stadion, dat zich als een UFO in onontgonnen land heeft neergepoot.

"Dit is een van de armste delen van ?stanbul", zegt ?lham tijdens een wandeling naast open riolen. "Enkel mensen die elders in de stad geen dak boven het hoofd vinden, komen hier terecht. ?n Küçükçekmece wonen ongeveer 15.000 Koerden in illegale huizen. "Gecekondular" worden ze genoemd, of "huizen van een nacht". De meesten arriveerden hier in de jaren '90 ten gevolge van de oorlog in Koerdistan. Werkloosheid is het grootste probleem, ondanks de grote fabrieken in de buurt. En hygiene. Hier sterven kinderen door een gebrek aan zuiver water."

"De kinderen hier verlaten de schoolbanken erg vroeg, om mee in te staan voor het gezinsinkomen. Lezen en schrijven kunnen ze, maar dat is dan ook alles. Sommige kinderen werken in de nabijgelegen papierfabriek voor een schamel loon."

?lham werkt voor Göç-Der, een organisatie die de rechten van ontheemde Koerden in Turkije verdedigt. ?n de strijd tegen de Koerdische Arbeiderspartij PKK verwoestte het Turkse leger 3000 dorpen in Zuid-Oost-Turkije, in de hoop de logistieke steun van de plattelandsbevolking aan de guerilla droog te leggen. Een recente studie van de Hacettepe-universiteit in Ankara berekende dat 1,2 miljoen Koerden gedwongen emigreerden ten gevolge van het conflict. Een cijfer dat drie maal hoger ligt dan de regering tot op heden toegeeft.

Küçükçekmece zal in de nabije toekomst moeten verdwijnen. Wanneer precies kan niemand zeggen. Sommige gezinnen zullen geherhuisvest worden in de wijk Bezirganbahçe. Krottenwijken horen niet thuis in de achtertuin van een prestigieus stadion.

De bus doet er anderhalf uur over om van oud-?stanbul naar de verre westelijke buitenwijk Küçükçekmece te rijden. De stad lijkt eindeloos. Voorbij de hoogbouw van Ba?ak?ehir strekt zich een halfwereld van electriciteitsmasten, autosnelwegen en grote bedrijventerreinen uit. Wie hier niet werkt, heeft hier niks te zoeken. Tenzij je hier woont, in een van de 2800 Koerdische gezinnen die hier sinds begin jaren '80 zijn neergestreken.Küçükçekmece ligt letterlijk aan de rand van de stad, met naderende flatgebouwen aan de ene kant, braakliggende gronden aan de andere. Het dorp, in het nauw gedreven door de immer uitdijende metropool, is voer voor projectontwikkelaars. Een van die projecten is het nieuwe Olympische Atatürk-stadion, dat zich als een UFO in onontgonnen land heeft neergepoot."Dit is een van de armste delen van ?stanbul", zegt ?lham tijdens een wandeling naast open riolen. "Enkel mensen die elders in de stad geen dak boven het hoofd vinden, komen hier terecht. ?n Küçükçekmece wonen ongeveer 15.000 Koerden in illegale huizen. "Gecekondular" worden ze genoemd, of "huizen van een nacht". De meesten arriveerden hier in de jaren '90 ten gevolge van de oorlog in Koerdistan. Werkloosheid is het grootste probleem, ondanks de grote fabrieken in de buurt. En hygiene. Hier sterven kinderen door een gebrek aan zuiver water.""De kinderen hier verlaten de schoolbanken erg vroeg, om mee in te staan voor het gezinsinkomen. Lezen en schrijven kunnen ze, maar dat is dan ook alles. Sommige kinderen werken in de nabijgelegen papierfabriek voor een schamel loon."?lham werkt voor Göç-Der, een organisatie die de rechten van ontheemde Koerden in Turkije verdedigt. ?n de strijd tegen de Koerdische Arbeiderspartij PKK verwoestte het Turkse leger 3000 dorpen in Zuid-Oost-Turkije, in de hoop de logistieke steun van de plattelandsbevolking aan de guerilla droog te leggen. Een recente studie van de Hacettepe-universiteit in Ankara berekende dat 1,2 miljoen Koerden gedwongen emigreerden ten gevolge van het conflict. Een cijfer dat drie maal hoger ligt dan de regering tot op heden toegeeft.Küçükçekmece zal in de nabije toekomst moeten verdwijnen. Wanneer precies kan niemand zeggen. Sommige gezinnen zullen geherhuisvest worden in de wijk Bezirganbahçe. Krottenwijken horen niet thuis in de achtertuin van een prestigieus stadion.