Leuvens schepen weerlegt kritiek muzikanten en dj’s op geluidsnormen

(Belga) Leuvens schepen Mohamed Ridouani (sp.a) heeft donderdag de kritiek van muzikanten en dj’s (onder wie Selah Sue, Milow, Daan en Bobby Ewing) op de nieuwe geluidsnormen voor de horeca in de universiteitsstad als onjuist en “karikaturaal” bestempeld. Volgens de muzikanten impliceren de nieuwe normen de facto het einde van de bloeiende muziekscène in Leuven. Hun petitie om dit aan te klagen leverde tot dusver al 3.031 handtekeningen op.

De muzikanten en dj’s nemen het niet dat Leuvense cafés die na 2 uur ’s nachts nog muziek draaien strengere normen – een gemiddelde van 93 decibel per 1′ versus 95 decibel gemeten op 15′ – oplegt dan voorzien in het decreet-Schauvliege. Eerder uitte ook al Horeca Leuven felle kritiek op de strengere geluidsnormen en de door de stad opgelegde aankoop van een duur registratietoestel dat info over het aantal decibel doorstuurt naar een politiedatabank. “Wat Leuven doet, stemt inhoudelijk overeen met het decreet-Schauvliege. Ook in Leuven mogen cafés tot 95 decibel lawaai produceren voor zover zij de VLAREM-normen inzake geluidsoverlast respecteren”, zegt de schepen. “In plaats van, zoals in Gent, alle cafés die meer dan 85 decibel produceren een verplicht akoestisch onderzoek op te leggen opteren wij ervoor om in deze cafés via dat registratietoestel permanent geluidsmetingen te doen. De norm van 93 decibel is een tolerantiegrens om maatregelen te nemen, zoals het opleggen van een akoestisch onderzoek om na te gaan of er geen geluidsoverlast is voor buren. Hierover komt er overleg met de Leuvense horecasector”, besluit Ridouani. (Belga)

Partner Content