Leuven wil geen uitbreiding Brussels Airport zonder federale vliegwet

Louis Tobback © Belga Image

De Leuvense gemeenteraad heeft een motie gestemd waarin de realisatie van de uitbreidingsplannen die Brussels Airport Company recent lanceerde in zijn ‘Strategische Visie 2040’ afhankelijk wordt gemaakt van de goedkeuring van een federale vliegwet die een eerlijke spreiding van de vluchten garandeert.

In de motie moet zo’n federale vliegwet er voor zorgen “dat bepaalde regio’s zoals de Leuvense niet alle lasten toegeschoven krijgen”.

Omdat het draagvlak voor de luchthaven echter enkel gegarandeerd blijft als de levenskwaliteit en de slaap van omwonenden verzekerd is, mag de bijkomende luchthavenactiviteit, hoe belangrijk die ook is voor de economie, volgens de motie niet leiden tot nieuwe hinder. Leuven dringt daarom aan op een geluidsplan voor grond- en luchtlawaai en de monitoring van alle schadelijke effecten waarvan de resultaten transparant worden gecommuniceerd.

De stad pleit ook voor een permanent overlegforum tussen de luchthavenautoriteiten en omwonenden. Ook wordt erop gewezen dat Leuven sinds het ontstaan van de luchthaven al een groot deel van de dalende vliegtuigen over zich heen krijgt. Door de invoering enkele jaren terug van de route ‘Leuven Rechtdoor’ is het aantal opstijgende vliegtuigen dat de regio overvliegt sterk gestegen. Gevreesd wordt dat het noorden van Leuven door de verlenging van baan 25L/07R in de richting van Erps-Kwerps op een lagere hoogte zal overvlogen worden, wat de hinder nog zal doen toenemen. De ontplooiing van nieuwe activiteiten kan volgens de motie enkel binnen de bestaande contouren van de luchthaven. “Een verdere teloorgang van woonzone, landbouwgronden of natuurgebied is niet wenselijk”, wat in de praktijk de geplande verlenging van deze baan onmogelijk maakt.

‘Anders voorgesteld’

De motie in de gemeenteraad kwam er op initiatief van de fractieleiders van CD&V, N-VA, Open Vld, Groen en sp.a. Na afloop van de stemming stelde burgemeester Louis Tobback dat Leuven solidair is met Kortenberg in het verzet tegen de door Brussels Airport voorgestelde verlenging van de baan 25L/07R. Hij stelde dat het stadsbestuur enkele jaren terug weliswaar akkoord ging met de invoering van de baan Leuven Rechtdoor, maar dat de praktijk vandaag helemaal niet overeenkomt met de wijze waarop toenmalig minister Etienne Schouppe deze route toen voorstelde. Zo overvliegen de opstijgende vliegtuigen Leuven veel lager en wordt de vliegroute ook frequenter gebruikt dan toen werd voorgespiegeld. Ook Belgocontrol is om operationele redenen overigens erg kritisch over deze route.

Partner Content