Leerlingenbegeleiders maken zich zorgen: ‘Gezondheid kwetsbare kinderen in gevaar’

Vrij CLB Limburg (Vrij Centrum voor leerlingenbegeleiding Limburg) maakt zich grote zorgen over kwetsbare en kansarme kinderen. Omdat velen van hen niet meer worden opgevangen door scholen en internaten, komen ze soms in penibele thuissituaties terecht.

‘Het risico dat een kind sterft of levenslang beschadigd is door mishandeling of verwaarlozing, weegt voor ons zwaarder door dan het risico op de verspreiding van het coronavirus’, zegt Ingeborg Verghote, directeur van Vrij CLB Limburg regio Noord.

Volgens Verghote is de school is een belangrijke bron van probleemsignalen bij kinderen. ‘Vaak zijn het leerkrachten die zien dat er iets scheelt met een kind. Die schakel valt nu weg. Voor de meest kwetsbaren is dat een enorm probleem. Hun stem komt nu veel moeilijker naar boven.’

‘We vermoeden dat veel gezinnen het thuis moeilijk hebben’, vertelt Tommy Breuls, maatschappelijk werker bij Vrij CLB Limburg. ‘De gezinnen die we kennen, proberen we nu proactief te bereiken.’

‘Vandaag doe ik een chatgesprek met een meisje’, zegt Breuls. ‘Ik stuur dan een link via smartschool waar de leerling op kan klikken. Daarna komt ze in een chat met mij terecht en zo voer ik mijn begeleidingsgesprek.’ Voordien deed Breuls die gesprekken face-to-face op school.

Vermoedens van mishandeling

Bij ernstige verontrusting, zoals vermoedens van mishandeling doet het CLB de gesprekken wel nog face-to-face. Breuls: ‘Ik ben op dit moment een gezin aan het begeleiden waarvan de vader nu effectief moet langskomen bij het CLB. Het kind heeft duidelijk gemaakt dat het zich niet veilig voelt bij hem. We gaan dan het confrontatiegesprek met hem aan. Daarin vertellen we dat slaan niet mag en dat een kind zijn hand in azijn dompelen verkeerd is.’

‘Zo’n face-to-face contact blijft in gevallen als deze echt wel nodig. Het inschatten van veiligheid gaat moeilijk digitaal. Chatgesprekken kunnen in andere gevallen wel een meerwaarde bieden. Bij een face-to-facegesprek is de drempel om over gevoelige onderwerpen te praten soms te hoog.’

CLB-chat

‘We zien inderdaad dat kinderen in kwetsbare situaties nu minder snel in contact te komen met de nodige hulp’, zegt dr. Bea Meertens, Directeur Welzijn en Gezondheid van Vrij CLB Limburg. ‘Kinderen die een veilige thuishaven hadden in school en internaten, zitten nu thuis. Door de coronacrisis kunnen we hen veel minder bijstaan via direct contact.’

‘Waar het echt nodig is, doen we de gesprekken nog wel. Anders blijven sommige kinderen in de kou staan. Dat willen we absoluut vermijden.’

‘We zijn ook nu ook vaker online te raadplegen. 250 van onze psychologen, pedagogen, maatschappelijk werkers, artsen en verpleegkundigen zijn bereikbaarheid via CLB-chat. Die chat is open van 14.00 uur tot 21.00 uur, van maandag tot en met donderdag. Ook in de paasvakantie trouwens, behalve op paasmaandag.’

Meer info: www.clbchat.be

Partner Content