Dirk Van der Maelen (SP.A)

Lastenverlagingen dienen voor extra jobs, niet voor een tweede Ferrari voor bedrijfsleiders

Lastenverlagingen dienen niet om bedrijfsleiders een tweede Ferrari te gunnen, maar om extra jobs te creëren, schrijven SP.A-volksvertegenwoordigers Dirk Van der Maelen en Fauzaya Talhaoui. Ze bepleiten een fiscale hervorming voor meer sociale welvaart.

Kamer en Senaat bespreken vandaag het verslag van de commissie Fiscale Hervorming. Het verslag vergelijkt het Belgische belastingstelsel met het buitenland, schetst internationale ontwikkelingen en vat mogelijke denkpistes met pro’s en contra’s samen. SP.A hoopt dat alle politieke partijen bij deze bespreking kleur bekennen, dat ze duidelijke standpunten innemen over wat ze precies willen doen met het inkomen van de man en de vrouw in straat. Met cijfers in de hand.

Voor ons is er geen twijfel mogelijk: wij halen de extra middelen niet bij de mensen die nu al eerlijk bijdragen. De belangrijkste belastinghervorming is er één waarbij iedereen zijn belastingen effectief betaalt. Ook diegenen die sociaal en fiscaal frauderen, ook diegenen die btw ontduiken of hun geld in belastingparadijzen parkeren, ook de grote vermogens die hun geld laten werken en tot slot ook de grote multinationals die nauwelijks belastingen betalen.

SP.A spreekt alvast klare taal. Wij willen allereerst de modale lonen sparen. Daarom versterken we de bestaande werkbonus: om de twee jaar komt er een extra index bij voor de lage en gemiddelde lonen. Voor de helft van de bevolking betekent dat een loonsverhoging van 4%. Iemand met een netto maandloon van 1.500 euro krijgt er zo jaarlijks 720 euro bij. Het is een eerste stap om ongelijkheid terug te dringen.

Daarnaast vinden we het ook niet fair dat jongeren nu meer dan ooit te horen krijgen dat ze nog lang moeten lijden. Dat ze het slechter zullen hebben dan hun ouders. Aan dat doemdenken weigeren wij mee te doen. In ons voorstel trekken we de belastingvrije som voor iedereen die werkt en jonger is dan 30 op met 1.000 euro. Om die som daarna geleidelijk, vanaf je 35e, weer te doen zakken naar het normale niveau.

De derde pijler van ons standpunt is een gerichte lastenverlaging. Jobs creëren doe je niet met algemene, lineaire lastenverlagingen voor werkgevers. Zo te werk gaan kost een pak geld aan de samenleving en is weinig efficiënt. Lastenverlagingen dienen niet om bedrijfsleiders een tweede Ferrari te gunnen, maar om extra jobs te creëren. Alleen door gericht de lasten te verlagen maken we jongeren (zowel laag- als hooggeschoolden) en 55-plussers een pak goedkoper voor werkgevers: 10 euro per uur of een lastenverlaging van meer 1.000 euro per maand.

Tot slot heeft onze fiscaliteit dringend nood aan een drastische vereenvoudiging. In vergelijking met de rest van Europa spenderen we opvallend veel meer tijd aan onze belastingaangifte. Een vooraf ingevulde aangifte is in die zin een simpele, maar bijzonder efficiënte ingreep. Vandaag doen we dit al voor een kwart van de mensen, maar Nederland slaagt erin om die service aan drie op vier belastingplichtigen aan te bieden. Eén maatregel kan hier snel wonderen verrichten: geef ons de mogelijkheid om fiscale gegevens meteen naar de fiscus door te sturen. Zo kan de fiscus meteen zelf de aangifte invullen, moeten wij dit enkel nog controleren en hoeven we niet bang zijn voor controle. Efficiënt, snel en bovendien kostenbesparend. Iedereen winnaar!

Het is intussen duidelijk dat de loonlasten omlaag moeten, daar is iedereen het intussen over eens. Alleen het recept om dat te doen verschilt. Door blind te besparen en overheidsuitgaven te bevriezen? Dat is eigenlijk zeggen: we blokkeren alles. Het is een recept voor politici die niet zeggen wat ze precies willen doen, die geen keuzes willen of durven te maken. Want wat zeggen we dan tegen die extra golf gepensioneerden? U moet even wachten, want we hebben geen geld? Wat zeggen we tegen de patiënt die zorg nodig heeft? Wacht tot morgen, want vandaag is er geen dokter?

Neen, dan hebben wij andere aanbevelingen voor de commissie. Aanbevelingen waardoor we onze sociale welvaartsstaat ook veilig kunnen stellen voor de volgende generaties. Aanbevelingen die de koopkracht van de mensen veiligstelt en versterkt, die jobs creëert voor jong en oud en die onze fiscaliteit drastisch vereenvoudigt.

Kortom, een fiscale hervorming kan ons allen dienen. Maar alleen als we dat willen. Daarom is de keuze op 25 mei zo fundamenteel. Wij kiezen er niet voor om de hoogste lonen cadeaus te geven. Wij kiezen er niet voor om geld te halen bij de laagste en middeninkomens. Wij kiezen er niet voor om de fraude zacht aan te pakken en inkomen uit vermogen te ontzien. Wij kiezen er niet voor om te snoeien in de koopkracht van de mensen. Wij kiezen voor een ander model. Een model met sociale welvaart voor iedereen.

Dirk Van der Maelen en Fauzaya Talhaoui zijn Kamerlid en Senator voor SP.A

Partner Content