Jean Marie de Meester (Rood!)

Laksheid Belgisch gerecht tegenover homofobie is wraakroepend

Jean Marie de Meester (Rood!) Advocaat en voorzitter van Rood! West-Vlaanderen

Zondagavond vonden twee wandelaars in de buurt van Hoei het dode lichaam van de 32-jarige Ihsane Jarfi. Volgens het gerechtelijk onderzoek dat daarop volgde zou het om een homofobe geweldsdaad gaan. De eerste homomoord in België is daarmee een feit.

In 2010 wees ik naar aanleiding van de homofobe uitspraken van aartsbisschop Leonard er al op dat het maar een kwestie van tijd zou zijn voor het eerste homofoob dodelijk slachtoffer zou vallen. Ook de uitspraken van Sharia4Belgium-woordvoerder Belkacem baarde me zorgen. De homofobe retoriek komt nooit alleen maar wordt meestal gevolgd door gratuit geweld.

Terzake verwijs ik graag naar het standpunt van raadsvrouw Yudkivska en raadsheer Villiger van het Europees Hof van de Rechten van de Mens in hun overeenstemmende opinie in het baanbrekend Vejdeland arrest van 09 februari van dit jaar.

“11. Onze tragische ervaring in de afgelopen eeuw toont aan dat racistische en extremistische meningen meer schade kunnen toebrengen dan beperkingen op de vrije meningsuiting. Statistieken over haatmisdrijven tonen aan dat propaganda altijd aanleiding geeft tot schade, weze het indirect of toekomstige schade. Het is niet nodig te wachten totdat haatspeeches een echt en dreigend gevaar vormen voor een democratische samenleving.”
Het is dan ook wraakroepend dat het Belgisch gerecht tot op heden een enorme laksheid aan de dag legt wat betreft homofobe haatuitspraken. Blijkbaar hebben ze in het Europees Hof wel al begrepen waar de klepel hangt.

Ikzelf ben als burgerlijke partij in beide zaken (Leonard en Sharia4belgium) getuige van dat het parket noch de rechtbank wakker liggen van deze misdrijven. Integendeel, alles wordt er aan gedaan om een effectieve bestraffing van deze homohaatzaaiers te voorkomen. Een schoolvoorbeeld van blaming the victim.

Maar nog erger is dat het Centrum voor Gelijkheid van Kansen in beide zaken niet het voortouw genomen heeft . Onder de vlag van de vrijheid van meningsuiting meent het Centrum dat dergelijke uitspraken moeten kunnen.

Zo lang men geen duidelijk signaal geeft dat dergelijke haatmisdrijven niet getolereerd worden, zal het aantal homofobe uitspraken en geweld alleen maar toenemen.

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen was er dit maal als de kippen bij om te melden dat ze indien nodig zich burgerlijke partij zouden stellen. Too little too late zou ik zeggen.

Jean Marie de Meester

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content