Laatste toespraak koning Albert: ‘Je bent goed voorbereid’

Koning Albert heeft zijn laatste toespraak als koning gegeven. Hij bedankte de regering, zijn vrouw en benadrukte dat hij alle vertrouwen heeft in zijn zoon.

Toen Albert zich richtte zich zijn vrouw weerklonk een snik in zijn stem, waarna een applaus voor de koningin volgde. Na de speech van Albert omhelst Filip spontaan zijn vader. Bij dat schouwspel kreeg Mathilde het even moeilijk.

De laatste toespraak van Albert als koning:

Alvorens af te treden, wil ik nog laten weten dat ik blij ben een laatste maal de overheden van het land te kunnen toespreken. En langs die weg tegelijkertijd de hele bevolking.

Ik zou u willen danken voor alle positieve dingen die u tijdens mijn regeerperiode, heeft gerealiseerd.

Vervolgens wou ik een bijzondere hulde brengen aan de eerste minister. Hij heeft de moeilijke opdracht een regering te vormen aanvaard en succesvol vervuld om daarna met de vice-eersteministers en de ganse regering in moeilijke omstandigheden de maatregelen om het welzijn van alle Belgen te vrijwaren aan te nemen.

Voorts wil ik de voorzitters van alle partijen feliciteren die samen met eerste minister hebben afgesproken om onze federale staat grondig te hervormen. België moderniseert zich, ik verheug me.

Ik wens ook twee staatsecretarissen te bedanken voor hun aanzienlijke werk.

Met het hoofd van de opeenvolgende regeringen wens ik hier de essentiële rol van parlementaire vergaderen te erkennen en in het bijzonder de rol van oppositie zonder dewelke er geen democratie zou bestaan.

Grote dank voor koningin Paola die mij erg heeft gesteund, tijdens deze twintig jaar: bedankt.

Bedankt aan al mijn medewerkers, die mij waardevolle raad hebben gegeven.

Tenslotte wil ik me richten als vader aan mijn zoon die mij zal opvolgen. Filip je bezit het warm hart en het intellect om ons land goed te dienen in je nieuwe verantwoordelijken. Samen met Mathilde heb ik er al het vertrouwen in dat je je taak succesvol zal vervullen. Je bent goed voorbereid.

Tot besluit wens ik allen die hier aanwezig zijn en zonder ophouden ijverden voor België te bedanken. U bent de vredesstichters. Ons land moet een inspiratiebron blijven voor Europa. Een land dat eenheid in verscheidenheid nastreeft.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content