KVHV Gent neemt afstand van Schild & Vrienden na Pano-reportage

Schild & Vrienden © Schild & Vrienden
Arthur Joos
Arthur Joos Hoofdredacteur Schamper

‘Onze ledenbestanden overlappen inderdaad gedeeltelijk, maar we werken aan een duidelijke afscheiding’, zegt Tim Deplancke, voorzitter van het Gentse KVHV. ‘Schild & Vrienden werd opgericht met medeweten van KVHV’, zegt de Olivier Goessens, voorzitter van Comac, de studentenvereniging van PVDA.

‘Ik ben in shock na wat ik gisteren gezien heb. Ons bestuur is volop in overleg. We hebben nog geen consensus bereikt over welke stappen we moeten ondernemen, maar voor ons is het alvast duidelijk dat we niet achter de zaken staan die in de reportage aan bod kwamen.’ De voorzitter van het KVHV (Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond), Tim Deplancke, neemt in de duidelijkste termen afstand van Schild & Vrienden na de reportage van Pano.

Nochtans zijn er veel linken tussen beide verenigingen waar te nemen. Deplancke ontkent dit niet: ‘Het klopt inderdaad dat er een zekere ledenoverlap is tussen onze vereniging en Schild & Vrienden, maar we werken aan een duidelijke scheiding tussen de twee. We willen de universiteit niet in de verlegenheid brengen.’ Als lid van het PFK (Politiek- en Filosofisch Konvent, het overkoepelend orgaan boven alle verenigingen met een politiek oogmerk aan de UGent, nvdr.) krijgt KVHV immers ook subsidies van de Gentse universiteit.

Niet eerste discussie

Het KVHV heeft er dus alle baat bij om elke link tussen hen en Schild & Vrienden weg te werken. Eerder dit jaar kwam het namelijk al tot een discussie tussen enkele verenigingen die lid zijn van het PFK. Linkse verenigingen hekelden toen het optreden van de toenmalige KVHV-voorzitter in een van de video’s van Schild & Vrienden.

‘We hebben de problematiek van Schild & Vrienden al eerder aangekaard binnen het PFK, maar volgens KVHV was er toen geen enkel probleem’, reageert Comac-voorzitter Olivier Goessens. Enkele rechtse verenigingen, waaronder het KVHV zelf, argumenteerde toen de vrijheid van meningsuiting. ‘Niemand gelooft toch dat KVHV van niets wist, de oprichting gebeurde met medeweten van het KVHV’, beweert Goessens nog.

Het Gentse LVSV (Liberaal Vlaams Studentenverbond), een liberale studentenvereniging, reageert op haar facebookpagina. ‘De Pano-reportage van gisterenavond toont aan wat velen al lang vermoedden, maar – tot nu toe – niet definitief konden bewijzen’, schrijven ze. ‘Geen enkele vrijheid is immers absoluut en ook de vrijheid van meningsuiting botst op haar grenzen bij het oproepen tot haat.’

Universiteit op stelten?

Ook studentenvertegenwoordigers reageren onthutst over de reportage. In een reactie in het VRT-journaal suggereerde Patricia Kostadinov, collega studentenvertegenwoordiger van Dries Van Langenhove in de Raad van Bestuur van de UGent, dat de leider van Schild & Vrienden ontslag moet nemen. ‘Dries moet de eer aan zichzelf houden en uit de raad stappen. Hij probeert het democratisch karakter van de Gentse universiteit “te ontwrichten”. De studenten die voor hem hebben gestemd, zijn misleid.’

De studenten die voor Dries Van Langenhove hebben gestemd, zijn misleid.

Patricia Kostadinov, studentenvertegenwoordiger UGent

Michiel Haegeman, net als Patricia Kostadinov en Dries Van Langenhove vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur, reageert evenzeer geschokt: ‘De voorbije twee jaar heb ik samengewerkt met Dries. Ik stond totaal niet achter zijn politieke standpunten, noch achter de standpunten van Schild & Vrienden, maar puur op professioneel vlak moet je daar abstractie van kunnen maken.’ Haegeman besluit: ‘Nu blijkt dat deze openbare uitingen slechts schijn zijn voor hoe het er werkelijk aan toegaat, ben ik uitermate verontwaardigd.’

Ook Lennert Noppe, studentenvertegenwoordiger in het Bestuurscollege van de UGent, het hoogste operationele orgaan, reageert verbolgen, maar is niet verrast. ‘Ik denk dat ik de reactie van heel wat andere mensen aan de UGent deel: natuurlijk was het vermoeden er altijd al wat, maar net als iedereen ben ik geschokt door de mate waarin het de spuigaten uitloopt.’

‘Ik stond nooit achter de standpunten waar zij voor stonden. Openbaar waren de uitingen van Schild & Vrienden soms op het randje, maar het bleef ergens binnen de perken’, zegt hij. ‘Nu wordt wel duidelijk hoe het er achter de schermen aan toe ging. Het militaristische aspect vond ik bovendien ook stuitend.’

De rector van de Universiteit Gent, Rik Van de Walle, liet intussen in een persconferentie weten dat hij een tuchtprocedure start tegen Van Langenhove. De leider van Schild & Vrienden zou geschorst worden, en alle toegang tot gebouwen en diensten worden hem ontzegd. ‘Er werd een juridische en morele grens overschreden, de deuren van de UGent gaan vandaag dicht voor Dries Van Langenhove.’

Naar eigen zeggen had de rector al eerder weet van de problematiek, maar kon hij tot nu nog geen stappen ondernemen wegens gebrek aan concrete aanleiding.

Partner Content