Kritiek uit alle hoeken op nieuw taxidecreet: ‘Volledig op maat gemaakt van bedrijven als Uber’

© Reuters

Het nieuwe taxidecreet, dat de markt aanpast aan deeldiensten als Uber, stuit op de kritiek van de taxisector, de vakbonden en de steden en gemeenten. Dat bleek donderdag in het Vlaams Parlement bij een hoorzitting over het ontwerpdecreet.

‘We hebben bij de opmaak van het decreet onze bedenkingen geuit, maar kunnen enkel vaststellen dat er geen rekening mee is gehouden’, zegt de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG).

Het nieuwe ontwerp van taxidecreet schrapt ten laatste in 2020 de bestaande vaste tarieven. Exploitanten zullen in de toekomst zelf hun prijs kunnen bepalen. Ook het quotum van 1 taxi per 1.000 inwoners verdwijnt, net als de beperking van het werkingsgebied tot het grondgebied van een gemeente. De Vlaamse regering hoopt daarmee de taxi goedkoper te maken.

‘Dit decreet voert de totale deregulering in’, zegt Pierre Steenberghen van de federatie van taxibedrijven. ‘Het is volledig op maat gemaakt van bedrijven als Uber. Kapitaalkrachtige multinationals kunnen de Vlaamse lokale bedrijven nu dood concurreren door een vrije toegang tot de markt, zonder regels om na te leven.’

Het nieuwe ontwerp van taxidecreet schrapt ten laatste in 2020 de bestaande vaste tarieven.

‘We verwachten dat de taxibedrijven massaal zullen moeten ontslaan, of failliet zullen gaan’, zegt Jan Sannen van vakbond ACV. ‘Het businessmodel van Uber zal de norm worden, met een verschuiving van de lasten en de risico’s naar de schouders van de chauffeurs.’ Volgens de vakbond volstaat het om naar de buitenlandse voorbeelden te kijken om te weten wat het decreet zal veroorzaken. Onder meer in Parijs en Londen werd al een deregulering ingevoerd. ‘In Londen is het loon van de chauffeurs in sneltempo gedaald naar het minimumloon. Is dat het sociaal bloedbad dat we willen in België?’, vraagt Carine Dierckx van ABVV.

Opvallend is dat ook de VVSG zich fel verzet tegen het decreet. De Vereniging voorspelt een overaanbod aan taxi’s en zelfs overlast. Het loslaten van de vaste tarieven zal volgens de VVSG leiden tot dumpingprijzen in de daluren en exorbitante prijzen in de piekperiodes. De Vereniging vraagt op zijn minst een prijsvork, om de consument te beschermen.

De meerderheidspartijen laten nog weinig ruimte voor bijsturing. ‘Op zeker ogenblik kan het tij in de samenleving niet meer worden gekeerd met wetgeving’, zegt Marino Keulen (Open VLD). ‘Laat ons nu vooral zorgen dat taxi’s betaalbaarder worden en door meer mensen kunnen worden gebruikt’, vindt Dirk de Kort van CD&V. Bert Maertens (N-VA) wil niet meer aan het decreet morrelen met amendementen, maar een evaluatie doen na de invoering en dan eventueel bijsturen.

Deelplatform Uber reageert wel tevreden op de nieuwe wetgeving. Het loslaten van het quotum en het vrijmaken van de prijzen zal volgens het Amerikaanse bedrijf van de taxi een aantrekkelijk, toegankelijk en volwaardig vervoersmiddel maken. Uber heeft naar eigen zeggen een 50 procent hogere bezettingsgraad van de voertuigen, wat leidt tot een lagere prijs zonder sociale dumping te organiseren.

Partner Content