Koning Filip in 21 julitoespraak: ‘Stel het land niet teleur, vorm snel een stabiele regering’

Koning Filip © Belga Image

Koning Filip roept op snel een besluitvaardige en stabiele federale regering te vormen. In zijn toespraak naar aanleiding van de nationale feestdag, die volledig in het teken van de coronacrisis staat, wijst de koning er maandag op dat het hele land daarom vraagt.

‘Laten we het land niet teleurstellen’, aldus de vorst. Het moment is volgens hem ook aangebroken om onze samenleving en economie te herbekijken.

De 21 julitoespraak komt er op een ogenblik dat er opnieuw meer ongerustheid rijst over het aantal besmettingen met het coronavirus.

Formatie

Ook de federale formatie heeft uitzicht op een nieuwe wending, nu PS en N-VA bereid lijken met elkaar gesprekken aan te knopen. Wat de uitkomst van die gesprekken zal brengen, moet de toekomst uitwijzen.

‘Het hele land vraagt dat er dringend een besluitvaardige en stabiele regering wordt gevormd. We kunnen alleen maar slagen, als we verder kijken dan ons eigenbelang, met moed en durf’, zegt koning Filip.

Hij waarschuwt daarbij dat de geschiedenis niet wacht. ‘Om de economische opleving te doen slagen, die reusachtige uitdaging waar we nu voor staan, moet iedereen meewerken. En om iedereen aan boord te krijgen, hebben we nood aan een helder uitgestippelde route.’

Coronacrisis

Het staatshoofd staat in zijn toespraak ook stil bij de vele aspecten van de coronacrisis. In de eerste plaats bij het leed dat het virus heeft veroorzaakt. ‘Ze heeft zeer zware gevolgen gehad – en het is zeker nog niet afgelopen’, aldus de vorst. Daarbij denkt hij aan de mensen die een naaste hebben verloren, maar ook anderen die hun job kwijtraakten of die hun zaak overkop zagen gaan.

Hij merkt ook op dat de crisis de bestaande sociale ongelijkheid heeft verergerd en verwijst naar de spanningen die de lockdownmaatregelen hebben veroorzaakt, bijvoorbeeld in gezinnen. Zo waren er geregeld waarschuwingen over het risico op een toename van intrafamiliaal geweld, dat bovendien onder de radar kan blijven. ‘Meer dan ooit moeten we aandacht hebben voor de stemlozen, voor wie in stilte lijdt’, zegt ook koning Filip.

Maar hij brengt ook hulde aan de kwaliteiten die de voorbije maanden naar boven kwamen. ‘Ik denk in de eerste plaats aan het zorgpersoneel, maar ook aan de leerkrachten. En in feite heeft heel België blijk gegeven van moed en creativiteit’, stelde de koning vast. Hij kijkt daarbij ook naar de verschillende vormen van samenwerking die tot stand zijn gekomen. ‘Natuurlijk is niet alles perfect gelopen, maar we hebben standgehouden’, luidt het. ‘Nu komt het erop aan, herop te bouwen en onze activiteiten te hervatten, met een visie op de lange termijn.’

https://twitter.com/MonarchieBe/status/1285167570669178880Belgian Royal Palacehttps://twitter.com/MonarchieBe

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

550rich3153600000Twitterhttps://twitter.com1.0

Partner Content