Koen Geens maakt kanttekening bij cijfers staatsschuld

(Belga) Minister van Financiën Koen Geens maakt een aantal kanttekeningen bij het cijfer dat Eurostat maandag publiceerde over de Belgische staatsschuld. Zo is het volgens de CD&V-minister “een jaarlijks terugkerend fenomeen dat de schuld in het eerste kwartaal snel stijgt om dan tegen het einde van het jaar te normaliseren”. Daarnaast houden de cijfers van Eurostat volgens Geens ook nog geen rekening met een aantal grote transacties, zoals de terugbetaling van de KBC-schuld, die een belangrijke impact zullen hebben op de staatsschuld.

Eurostat maakte maandag bekend dat de schuldgraad van België in het eerste kwartaal van 2013 is opgelopen tot 394,2 miljard euro of 104,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat cijfer ligt hoger dan het cijfer dat Eurostat voor het vierde kwartaal van 2012 optekende, nl. 99,8 procent. Koen Geens wil graag wat “duiding” geven bij die cijfers. Zo is het volgens hem een traditie dat de staatschuld in ons land aan het begin van het jaar hoger ligt dan aan het einde van het jaar. Dat komt volgens hem door twee factoren. “In het begin van het jaar is er een groter financieringstekort dan op het einde van het jaar: er zijn in het begin van het jaar relatief gezien minder inkomsten ten opzichte van uitgaven dan op het einde van het jaar. Daarnaast vindt de consolidatie van de overheidsschuld vooral plaats op het einde van het jaar. Op het einde van het jaar brengen de verschillende overheidsinstellingen hun geld bij de Schatkist, zodat dit geld in mindering kan gebracht worden van de bruto-schuld. Tijdens het jaar gebeurt dit veel minder”, aldus Geens. Geens benadrukt ook dat het cijfer van Eurostat “nog geen rekening houdt met een aantal grote transacties die de schuldenlast in 2013 zullen verlichten, zoals de verkoop van Royal Park Investments en de terugbetaling van de Vlaamse overheidssteun door KBC”. (Belga)

Partner Content