Zolang de economie niet aantrekt en de inflatie in de westelijke economieën niet stijgt, zullen de rentevoeten de komende jaren op een bijzonder laag peil blijven. In een dergelijke context blijven er echter heel wat opties open waarbij particulieren een goede kans maken om een regelmatig inkomen uit hun portefeuille te verwerven. Dit geldt zowel voor obligaties als voor aandelen. Vandaag beklemtoont Marc Danneels (Chief Investment Officer bij Beobank) dat het niet langer mogelijk is om betere prestaties te boeken voor uw spaargeld zonder berekende risico's te willen aanvaarden. "Het nemen van risico's is inherent aan beleggen."

Obligaties

Voor de obligatiemarkt vindt hij obligaties uit opkomende landen en schuldbewijzen uitgegeven door bankgroepen vandaag interessant. "Sedert de financiële crisis van 2008 hebben de Europese banken hard gewerkt aan de gezondmaking van hun balans. Ze zijn veel steviger en solvabeler geworden. In een context waarbij de rentevoeten hun dieptepunt hebben bereikt en mogelijk stilaan weer in stijgende lijn kunnen gaan, zal op dat moment hun rentabiliteit dus van deze beweging kunnen profiteren."

Hij raadt echter af om alleen te beleggen in schuldpapier van ondernemingen die een hoge rente aanbieden (ook wel 'high yield bonds' genoemd in het jargon). "Het betreft meestal ondernemingen met een hoger risicoprofiel en we vinden dat het huidig aangeboden renteniveau op deze leningen onvoldoende is om het risico te compenseren dat particulieren zouden nemen door in dergelijke emissies te beleggen". Het risico dat dergelijke ondernemingen failliet gaan is immers vaak groter. "Tenslotte hebben dergelijke 'high yield' obligaties vaak de neiging om de evolutie van de beurskoersen te volgen. Deze mag dus niet worden beschouwd als een voldoende diversificatie ten overstaan van een belegging in aandelen."

Aandelen

Het is eveneens mogelijk om rendement te zoeken op de aandelenmarkten. Elk boekjaar verdelen een groot aantal beursgenoteerde bedrijven een deel van hun winsten, traditioneel een dividend genoemd. In vergelijking tot de aankoopwaarde van een aandeel kan dit dividend soms 2 tot 7 % van de aankoopprijs van het aandeel vertegenwoordigen. Dit is een rendement dat vandaag de dag heel moeilijk kan worden gerealiseerd op andere financiële markten.

"De prijzen van aandelen zijn vandaag redelijk hoog, maar zolang de groei in bedrijfsresultaten de evolutie in beurskoers kan volgen, mag dit voor de beursmarkten geen probleem zijn. We verwachten voor 2018 een winstgroei bij vennootschappen van 10 %", beklemtoont Marc Danneels. "Over een looptijd van 90 jaar op Wall Street was het dividend goed voor 40 tot 45 % van de totale prestaties van een portefeuille belegd in de grote Amerikaanse aandelen. De impact in Europa is waarschijnlijk nog groter omdat de vennootschappen van het Oude Continent meestal vrijgeviger zijn voor hun aandeelhouders."

Traditioneel zijn de sectoren die het meest genereus zijn voor hun aandeelhouders de meest stabiele segmenten zoals de telecomgroepen, energie, vastgoed of de financiële sector. De sectoren waar bedrijven verplicht zijn om grote investeringen te doen om hun groei te financieren, zoals technologie en biotechnologie, zijn daarentegen heel wat minder vrijgevig.

De prijzen van aandelen zijn vandaag redelijk hoog, maar zolang de groei in bedrijfsresultaten de evolutie in beurskoers kan volgen, mag dit voor de beursmarkten geen probleem zijn.

Diversificatie

Tot slot vermeldt Marc Danneels ook nog dat beleggen via een gemengd beleggingsfonds die erop gericht is om een regelmatig inkomen te genereren, zal toelaten om te profiteren van de opportuniteiten in de verschillende activaklassen. Tegelijk worden de risico's daardoor onder controle gehouden. "De waaier aan activaklassen en segmenten van effecten, waarin deze fondsen kunnen beleggen, is zeer groot. Daarom is de expertise en de specialisatie van het beheerteam uiterst belangrijk.

Hij kiest dan ook voor fondsen die zowel in obligaties als in aandelen beleggen en die zo profiteren van de rendementopportuniteiten die ontstaan in alle grote financiële activaklassen. "Fondsen die een regelmatig inkomen verdelen, behoren op dit moment tot de meest populaire beleggingsproducten op de Belgische markt."

Zolang de economie niet aantrekt en de inflatie in de westelijke economieën niet stijgt, zullen de rentevoeten de komende jaren op een bijzonder laag peil blijven. In een dergelijke context blijven er echter heel wat opties open waarbij particulieren een goede kans maken om een regelmatig inkomen uit hun portefeuille te verwerven. Dit geldt zowel voor obligaties als voor aandelen. Vandaag beklemtoont Marc Danneels (Chief Investment Officer bij Beobank) dat het niet langer mogelijk is om betere prestaties te boeken voor uw spaargeld zonder berekende risico's te willen aanvaarden. "Het nemen van risico's is inherent aan beleggen."ObligatiesVoor de obligatiemarkt vindt hij obligaties uit opkomende landen en schuldbewijzen uitgegeven door bankgroepen vandaag interessant. "Sedert de financiële crisis van 2008 hebben de Europese banken hard gewerkt aan de gezondmaking van hun balans. Ze zijn veel steviger en solvabeler geworden. In een context waarbij de rentevoeten hun dieptepunt hebben bereikt en mogelijk stilaan weer in stijgende lijn kunnen gaan, zal op dat moment hun rentabiliteit dus van deze beweging kunnen profiteren."Hij raadt echter af om alleen te beleggen in schuldpapier van ondernemingen die een hoge rente aanbieden (ook wel 'high yield bonds' genoemd in het jargon). "Het betreft meestal ondernemingen met een hoger risicoprofiel en we vinden dat het huidig aangeboden renteniveau op deze leningen onvoldoende is om het risico te compenseren dat particulieren zouden nemen door in dergelijke emissies te beleggen". Het risico dat dergelijke ondernemingen failliet gaan is immers vaak groter. "Tenslotte hebben dergelijke 'high yield' obligaties vaak de neiging om de evolutie van de beurskoersen te volgen. Deze mag dus niet worden beschouwd als een voldoende diversificatie ten overstaan van een belegging in aandelen."AandelenHet is eveneens mogelijk om rendement te zoeken op de aandelenmarkten. Elk boekjaar verdelen een groot aantal beursgenoteerde bedrijven een deel van hun winsten, traditioneel een dividend genoemd. In vergelijking tot de aankoopwaarde van een aandeel kan dit dividend soms 2 tot 7 % van de aankoopprijs van het aandeel vertegenwoordigen. Dit is een rendement dat vandaag de dag heel moeilijk kan worden gerealiseerd op andere financiële markten."De prijzen van aandelen zijn vandaag redelijk hoog, maar zolang de groei in bedrijfsresultaten de evolutie in beurskoers kan volgen, mag dit voor de beursmarkten geen probleem zijn. We verwachten voor 2018 een winstgroei bij vennootschappen van 10 %", beklemtoont Marc Danneels. "Over een looptijd van 90 jaar op Wall Street was het dividend goed voor 40 tot 45 % van de totale prestaties van een portefeuille belegd in de grote Amerikaanse aandelen. De impact in Europa is waarschijnlijk nog groter omdat de vennootschappen van het Oude Continent meestal vrijgeviger zijn voor hun aandeelhouders."Traditioneel zijn de sectoren die het meest genereus zijn voor hun aandeelhouders de meest stabiele segmenten zoals de telecomgroepen, energie, vastgoed of de financiële sector. De sectoren waar bedrijven verplicht zijn om grote investeringen te doen om hun groei te financieren, zoals technologie en biotechnologie, zijn daarentegen heel wat minder vrijgevig.DiversificatieTot slot vermeldt Marc Danneels ook nog dat beleggen via een gemengd beleggingsfonds die erop gericht is om een regelmatig inkomen te genereren, zal toelaten om te profiteren van de opportuniteiten in de verschillende activaklassen. Tegelijk worden de risico's daardoor onder controle gehouden. "De waaier aan activaklassen en segmenten van effecten, waarin deze fondsen kunnen beleggen, is zeer groot. Daarom is de expertise en de specialisatie van het beheerteam uiterst belangrijk. Hij kiest dan ook voor fondsen die zowel in obligaties als in aandelen beleggen en die zo profiteren van de rendementopportuniteiten die ontstaan in alle grote financiële activaklassen. "Fondsen die een regelmatig inkomen verdelen, behoren op dit moment tot de meest populaire beleggingsproducten op de Belgische markt."