Overgangsperioden gaan altijd gepaard met zenuwachtigheid op de financiële markten en grotere schommelingen in de prijzen en rendementen van de verschillende activaklassen (aandelen, obligaties, grondstoffen en cash). Dat we ons in zo'n transitieperiode bevinden, staat buiten kijf. Bij KEYPRIVATE, het online vermogensbeheer van Keytrade Bank, houdt Chief Strategist Geert Van Herck de vinger strak aan de pols: "De verwachting is dat als de inflatie blijft oplopen, de centrale banken een ander beleid zullen voeren. De afgelopen tien jaar hebben die de financiële markten enorm ondersteund door veel geld in het systeem te pompen en quasi gratis te maken met een rente die schommelde rond de 0 procent. Als de inflatie te hoog dreigt op te lopen - een gezond niveau is 2 à 3 procent - zal dat er hoogstwaarschijnlijk toe leiden dat centrale bankiers de kortetermijnrentes zullen optrekken."

Geert Van Herck, Chief Strategist Keytrade Bank

Er is de theorie en er is de praktijk. Vandaar dat Van Herck altijd kijkt naar de reactie van de markt. "Goud is de meest gebruikte activaklasse om zich in te dekken tegen inflatie. Maar wat stellen we vast? Dat goud dit jaar tot nu toe een negatieve return oplevert. Met andere woorden, er is momenteel geen goldrush. Wel zien we dat grondstoffenprijzen stijgen - en dat is ook een manier om je in te dekken. Binnen de portefeuille van KEYPRIVATE hebben we dit jaar altijd 10 à 15 procent belegd in grondstoffen, wat ons voor een stuk beschermt tegen inflatie."

Ook de intentieverklaring van de Amerikaanse Centrale Bank, de Federal Reserve, dat ze vanaf 2023 een strakker monetair beleid gaat voeren, weerspiegelt zich niet meteen in de te verwachten hogere zenuwachtigheid. "Integendeel", zegt Van Herck, "tot op heden zijn de markten vrij rustig. De Amerikaanse beurzen laten zelfs nieuwe records optekenen." Dat de verwachte respons op de vrees voor een oplopende inflatie zich (nog) niet manifesteert is te verklaren door het onverwacht snelle economische herstel na Covid-19. "Die betere conjunctuur leidt dan wel tot een graduele stijging van de prijzen, inflatie dus, maar beleggers hebben er een goed oog in dat ook de bedrijfswinsten gunstig zullen evolueren, wat de aandelenkoersen dan weer ondersteunt."

KEYPRIVATE mocht het afgelopen jaar een toestroom van nieuwe beleggers verwelkomen. De toegankelijkheid van het online platform en de brede waaier aan producten overtuigden heel wat nieuwe klanten die bij hun traditionele banken vaak een beperkter aanbod vonden. Van Herck: "We zien een kentering. De afgelopen jaren zagen we de bedragen op de spaarboekjes maar toenemen. Ondanks het gebrek aan rendement, zetten weinigen de stap naar de beurs. Na covid-19 hebben heel wat mensen de beurscorrectie aangegrepen om toch de stap te zetten. Ook hun intrede zal zich laten voelen: als er koersdalingen zijn, zullen meer mensen klaar staan om in te stappen en hun liquiditeit aan het werk te zetten. Nu moet ik erbij zeggen dat wie het afgelopen jaar of halfjaar instapte, kan terugblikken op mooie rendementen. De echte test zal komen als er een echte correctie komt: zullen de emoties dan de bovenhand halen?"

Hoe dan ook volgt KEYPRIVATE alle trends nauwgezet op met een unieke combinatie van technologie en rekenkracht en de anticipatieve kracht van een toegewijd team van financiële experten. Niet zonder succes overigens. "Het nettorendement* van onze uitgebalanceerde, dynamische en agressieve profielen eindigde sinds de start van KEYPRIVATEtussen de 8 en 13 procent, waarmee onze portefeuilles bij de beste van de markt behoren."

Nu nog goedkoper

Beleggen via KEYPRIVATE is goedkoper dan traditioneel vermogensbeheer en kan al vanaf € 15.000. Wie een KEYPRIVATE opent vóór 30 september krijgt bovendien € 120.

Ontdek hier alles over KEYPRIVATE.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico's van financiële instrumenten.

*Het nettorendement is het rendement na aftrek van de beheerskosten (0,91% per jaar incl. BTW) en eventuele taksen. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Overgangsperioden gaan altijd gepaard met zenuwachtigheid op de financiële markten en grotere schommelingen in de prijzen en rendementen van de verschillende activaklassen (aandelen, obligaties, grondstoffen en cash). Dat we ons in zo'n transitieperiode bevinden, staat buiten kijf. Bij KEYPRIVATE, het online vermogensbeheer van Keytrade Bank, houdt Chief Strategist Geert Van Herck de vinger strak aan de pols: "De verwachting is dat als de inflatie blijft oplopen, de centrale banken een ander beleid zullen voeren. De afgelopen tien jaar hebben die de financiële markten enorm ondersteund door veel geld in het systeem te pompen en quasi gratis te maken met een rente die schommelde rond de 0 procent. Als de inflatie te hoog dreigt op te lopen - een gezond niveau is 2 à 3 procent - zal dat er hoogstwaarschijnlijk toe leiden dat centrale bankiers de kortetermijnrentes zullen optrekken."Er is de theorie en er is de praktijk. Vandaar dat Van Herck altijd kijkt naar de reactie van de markt. "Goud is de meest gebruikte activaklasse om zich in te dekken tegen inflatie. Maar wat stellen we vast? Dat goud dit jaar tot nu toe een negatieve return oplevert. Met andere woorden, er is momenteel geen goldrush. Wel zien we dat grondstoffenprijzen stijgen - en dat is ook een manier om je in te dekken. Binnen de portefeuille van KEYPRIVATE hebben we dit jaar altijd 10 à 15 procent belegd in grondstoffen, wat ons voor een stuk beschermt tegen inflatie."Ook de intentieverklaring van de Amerikaanse Centrale Bank, de Federal Reserve, dat ze vanaf 2023 een strakker monetair beleid gaat voeren, weerspiegelt zich niet meteen in de te verwachten hogere zenuwachtigheid. "Integendeel", zegt Van Herck, "tot op heden zijn de markten vrij rustig. De Amerikaanse beurzen laten zelfs nieuwe records optekenen." Dat de verwachte respons op de vrees voor een oplopende inflatie zich (nog) niet manifesteert is te verklaren door het onverwacht snelle economische herstel na Covid-19. "Die betere conjunctuur leidt dan wel tot een graduele stijging van de prijzen, inflatie dus, maar beleggers hebben er een goed oog in dat ook de bedrijfswinsten gunstig zullen evolueren, wat de aandelenkoersen dan weer ondersteunt."KEYPRIVATE mocht het afgelopen jaar een toestroom van nieuwe beleggers verwelkomen. De toegankelijkheid van het online platform en de brede waaier aan producten overtuigden heel wat nieuwe klanten die bij hun traditionele banken vaak een beperkter aanbod vonden. Van Herck: "We zien een kentering. De afgelopen jaren zagen we de bedragen op de spaarboekjes maar toenemen. Ondanks het gebrek aan rendement, zetten weinigen de stap naar de beurs. Na covid-19 hebben heel wat mensen de beurscorrectie aangegrepen om toch de stap te zetten. Ook hun intrede zal zich laten voelen: als er koersdalingen zijn, zullen meer mensen klaar staan om in te stappen en hun liquiditeit aan het werk te zetten. Nu moet ik erbij zeggen dat wie het afgelopen jaar of halfjaar instapte, kan terugblikken op mooie rendementen. De echte test zal komen als er een echte correctie komt: zullen de emoties dan de bovenhand halen?"Hoe dan ook volgt KEYPRIVATE alle trends nauwgezet op met een unieke combinatie van technologie en rekenkracht en de anticipatieve kracht van een toegewijd team van financiële experten. Niet zonder succes overigens. "Het nettorendement* van onze uitgebalanceerde, dynamische en agressieve profielen eindigde sinds de start van KEYPRIVATEtussen de 8 en 13 procent, waarmee onze portefeuilles bij de beste van de markt behoren."Ontdek hier alles over KEYPRIVATE.