Opkomende markten: een weloverwogen belegging

Na een vruchtbaar jaar 2017 blijven heel wat argumenten in het voordeel van de opkomende markten pleiten.

Opkomende markten: een weloverwogen belegging

© Getty Images/iStockphoto

2017 was een goed jaar voor de opkomende markten. De index MSCI* Emerging Markets werd opgestuwd door een groeiversnelling op wereldvlak, meerdere economische hervormingen en een verbetering van de winstgroei in de opkomende landen.

"In de verschillende landen is de impact erg belangrijk geweest", stelt Marc Danneels (Chief Investment Officer bij Beobank) vast. "Vandaag heeft China een aandeel van 30% op de index. De waarderingen van ondernemingen zoals Tencent, Alibaba of Baidu zorgden voor een krachtige opgang van de technologiesector, die de financiële sector, met een gewicht van 28,5% in de index, achter zich laat. Bovendien volgden deze ondernemingen (die vaak zowel in New York als in Hong Kong genoteerd zijn) de laatste maanden de stijgende tendens van de Amerikaanse technologiewaarden."

Chinese hersenbrekers

China wordt vaak bestempeld als bijzonder risicovol voor beleggers die zich op de opkomende markten willen richten. Volgens Marc Danneels moet deze angst ietwat worden gerelativeerd. "Het klopt dat de schuldratio sinds 2008 sterk is toegenomen (tot meer dan 270% van het BNP). De overgrote meerderheid van deze schuld is echter in handen van binnenlandse schuldeisers. De Chinese regering zou in staat moeten zijn om de stabiliteit van het systeem te garanderen en zal haar greep op de economie niet van vandaag op morgen opgeven."

Deze schuldratio is ook absoluut niet abnormaal te noemen in de context van een economie in volle transitie, die vooral de dienstensector en de particuliere consumptie wenst te versterken. Tot slot laat de werking van dit land toe om snel doelgerichte beslissingen te nemen, bedoeld voor strategische oriëntaties op de lange termijn. Daarenboven heeft China nu ook het voortouw genomen op het vlak van hernieuwbare energie.

Politiek

Andere factoren om rekening mee te houden wanneer een belegging in opkomende markten wordt overwogen, zijn de politieke risico's en de problemen met betrekking tot goed bestuur. "Deze elementen kunnen sterke kapitaalvluchten veroorzaken, waardoor de koersen vervolgens sterk kunnen fluctueren. Het is dus absoluut noodzakelijk om een beleggingshorizon op lange termijn te hebben", verduidelijkt Marc Danneels. Hij is overigens van mening dat het betreden van deze markten moet passen bij het risicoprofiel van de belegger.

Marc Danneels adviseert om beleggingsfondsen te gebruiken die actief worden beheerd. "In eerste instantie omdat sommige markten moeilijk toegankelijk zijn voor de particuliere belegger. In tweede instantie is diversificatie een absolute must. Het is belangrijk om blootstelling aan één land te vermijden. De economische "motoren" kunnen immers erg verschillen per opkomend land. En ten derde is het aan te raden om te werken met een beheerder die over een erkende expertise en een team analisten ter plaatse beschikt, zodat hij kan inspelen op de marktomstandigheden."

Delen

Beleggen in opkomende markten moet passen bij het risicoprofiel van de belegger.

Monetair

Het Amerikaanse monetaire beleid is eveneens een belangrijke factor die nu en dan bepalend is voor de tendensen op de opkomende markten. In 2013 veroorzaakte de aankondiging van een oriëntatieverandering een correctie op alle waardepapier van de opkomende markten (aandelen, obligaties en geldmarkt). "De verwachting van nieuwe rentestijgingen in de Verenigde Staten zou als gevolg kunnen hebben dat kapitalen terugstromen naar de Amerikaanse markten. Voor de komende maanden verwachten we echter dat het normaliseringsritme van het Amerikaanse monetaire beleid gradueel blijft, zonder paniek te genereren bij de opkomende activa", beklemtoont Marc Danneels.

Een laatste argument in het voordeel van een toetreding tot de opkomende markten is de aantrekkelijke waardering ten opzichte van de ontwikkelde markten. "In de context van een duurzame globale groei zouden de resultaten van de ondernemingen uit deze landen eveneens gunstig moeten blijven. En dan mogen we de munten niet vergeten, die heel aantrekkelijk gewaardeerd zijn. De externe onevenwichten zijn sinds 2013 gecorrigeerd en het inflatieniveau is onder controle", besluit Marc Danneels.

Wat is een opkomend land?

De definitie van een "opkomend land" wordt bepaald op basis van twee benaderingen. Enerzijds de benadering van het Internationaal Monetair Fonds dat rekening houdt met economische criteria zoals het Bruto Binnenlands Product per inwoner of de diversificatiegraad van de export. En anderzijds deze van de MSCI, die eerder financiële criteria hanteert, zoals de toegang tot de markten voor internationale beleggers, het aantal aandelen waarin kan worden belegd of het dagelijks wisselvolume.

De opkomende landen vormen geen homogeen geheel. Sommige opkomende landen, zoals de meeste Latijns-Amerikaanse landen of Rusland, zijn sterk afhankelijk van grondstoffen. Anderen kennen een groei die wordt aangestuurd door het ontstaan van een diensteneconomie, die samengaat met een stijging van de consumptie-uitgaven. Ten slotte is er een groep van 158 landen waarvan de financiële markten nog niet voldoende tot ontwikkeling zijn gekomen. Deze worden over het algemeen grensmarkten of frontiermarkten genoemd.

*Beursindex die de prestaties van de beursmarkten in economisch ontwikkelde landen meet.

Lees meer over:

Onze partners