Het belang van tijd voor (langetermijn)beleggingen is moeilijk te onderschatten. Wie in 1900 100 dollar had belegd in een korf van grote Amerikaanse aandelen (zeg maar, investeerde in een tracker op de Dow Jones) en alle dividenden liet accumuleren, zou vandaag meer dan 8 miljoen dollar bezitten. De samengestelde interest zorgt ervoor dat het kapitaal niet lineair, maar exponentieel aangroeit - het enige wat de belegger moet doen is... niets.

"Het klopt natuurlijk dat hoe langer je op de beurs zit, hoe langer je kan profiteren van de aandelenpremie", zegt Geert Van Herck, Chief Strategist bij KEYPRIVATE, het online vermogensbeheer van Keytrade Bank. "Wel geloof ik dat een blinde buy and hold (kopen en nietsdoen) niet de beste optie is. Door het risico te beheren en grote neerwaartse trends te vermijden, haalt u een nog beter rendement. Wat u niet verliest, hoeft u nadien niet in te halen."

Van Herck: "Sinds de start van KEYPRIVATE in 2016 zetten we puike nettorendementen neer. En dat ondanks turbulente periodes zoals de Brexit en corona. Door een tweesporenbeleid te voeren waarbij we gigantische hoeveelheden data analyseren met gespecialiseerde software, maar ook toezien op de balans van elke portefeuille met een team van financiële experts, zijn we erin geslaagd om voor een stuk de grote dalingen te vermijden. Dat waarderen onze beleggers wel."

Met andere woorden: ook al investeert KEYPRIVATE in twaalf kostenefficiënte trackers die vier activaklassen (aandelen, obligaties, grondstoffen en cash) volgen, toch is het portefeuillebeheer actief. Elke maand evalueert het investeringscomité van KEYPRIVATE of uw portefeuille moet worden bijgesteld, zodat uw verwachte rendement optimaal blijft. Slim beleggen blijft specialistenwerk.

© Getty Images

"Risico moet beheerd worden", zegt Van Herck. "Markten zakken snel en veren snel weer op, dat is de aard van het beestje. Dat fenomeen vlakt zichzelf op termijn uit, maar toont wel het belang aan van een gespreide instap."

"Van groter belang is dat u als belegger diepe dalen zoals die zich voordeden in 2000 en 2007 voor een stuk uit uw portefeuille kunt houden. Een glazen bol is daarvoor niet de beste tool, maar we hebben wel indicatoren die knipperlichten doen afgaan en waarmee we dalingen in onze tracker-portefeuille kunnen vermijden - en op termijn een beter rendement laten noteren."

Ontdek alles over KEYPRIVATE opwww.keytradebank.be/nl/investeren/keyprivate/

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico's van financiële instrumenten.

Het belang van tijd voor (langetermijn)beleggingen is moeilijk te onderschatten. Wie in 1900 100 dollar had belegd in een korf van grote Amerikaanse aandelen (zeg maar, investeerde in een tracker op de Dow Jones) en alle dividenden liet accumuleren, zou vandaag meer dan 8 miljoen dollar bezitten. De samengestelde interest zorgt ervoor dat het kapitaal niet lineair, maar exponentieel aangroeit - het enige wat de belegger moet doen is... niets."Het klopt natuurlijk dat hoe langer je op de beurs zit, hoe langer je kan profiteren van de aandelenpremie", zegt Geert Van Herck, Chief Strategist bij KEYPRIVATE, het online vermogensbeheer van Keytrade Bank. "Wel geloof ik dat een blinde buy and hold (kopen en nietsdoen) niet de beste optie is. Door het risico te beheren en grote neerwaartse trends te vermijden, haalt u een nog beter rendement. Wat u niet verliest, hoeft u nadien niet in te halen."Van Herck: "Sinds de start van KEYPRIVATE in 2016 zetten we puike nettorendementen neer. En dat ondanks turbulente periodes zoals de Brexit en corona. Door een tweesporenbeleid te voeren waarbij we gigantische hoeveelheden data analyseren met gespecialiseerde software, maar ook toezien op de balans van elke portefeuille met een team van financiële experts, zijn we erin geslaagd om voor een stuk de grote dalingen te vermijden. Dat waarderen onze beleggers wel."Met andere woorden: ook al investeert KEYPRIVATE in twaalf kostenefficiënte trackers die vier activaklassen (aandelen, obligaties, grondstoffen en cash) volgen, toch is het portefeuillebeheer actief. Elke maand evalueert het investeringscomité van KEYPRIVATE of uw portefeuille moet worden bijgesteld, zodat uw verwachte rendement optimaal blijft. Slim beleggen blijft specialistenwerk."Risico moet beheerd worden", zegt Van Herck. "Markten zakken snel en veren snel weer op, dat is de aard van het beestje. Dat fenomeen vlakt zichzelf op termijn uit, maar toont wel het belang aan van een gespreide instap.""Van groter belang is dat u als belegger diepe dalen zoals die zich voordeden in 2000 en 2007 voor een stuk uit uw portefeuille kunt houden. Een glazen bol is daarvoor niet de beste tool, maar we hebben wel indicatoren die knipperlichten doen afgaan en waarmee we dalingen in onze tracker-portefeuille kunnen vermijden - en op termijn een beter rendement laten noteren."