Wie een mooier rendement nastreeft dan het spaarboekje, heeft opties. Zo kan u kiezen voor een traditioneel vermogensbeheer, waarbij u erop vertrouwt dat de professionele fondsenbeheerders de juiste aandelen weten te selecteren (stock picking) om betere rendementen te halen dan de markt. "Heel wat studies die een periode van vijf of tien jaar overspannen, wijzen echter uit dat slechts weinig fondsbeheerders (lees: weinig beleggingsfondsen) erin slagen om de markt te kloppen", zegt Geert Van Herck, Chief Strategist bij KEYPRIVATE. Bovendien moet u voor die beleggingsfondsen flink in de buidel tasten. "Behalve de instapkosten, staat u voor jaarlijkse beheerskosten en uitstapkosten wanneer u verkoopt." Een ding is zeker: samen schaven de kosten een deel van uw rendement weg.

Beleggers die de beste verhouding zoeken tussen rendement en risico komen al snel bij trackers uit. "De lage kosten - een tracker op de grote Europese of Amerikaanse indexen kost je gemiddeld 0,10 à 0,15 procent per jaar - leggen alvast een minimale hypotheek op uw rendement", zegt Van Herck. "Een bijkomend voordeel is de liquiditeit van een tracker. Je kan het op elk moment van de dag kopen en verkopen. Let wel: als beleggingsinstrument laat je natuurlijk best de tijd zijn werk doen. Tijd en accumulatie zijn immers belangrijke hefbomen voor het rendement van uw belegging."

Geert Van Herck, Chief Strategist bij KEYPRIVATE

Beleggen via trackers kan via het platform van Keytrade Bank, maar er zijn betere opties voor beleggers die niet intensief met de beurs(koers) begaan zijn. Wie kiest voor het performante online vermogensbeheer van KEYPRIVATE verlost zichzelf van kopzorgen en hoeft niet elke dag de koersen te scannen. Van Herck: "KEYPRIVATE investeert in twaalf kostenefficiënte trackers die vier activaklassen volgen: aandelen, obligaties, grondstoffen en cash. Dat doen we met een combinatie van gespecialiseerde software en expertise. Het beheer van de risico's, het uitstippelen en bijsturen van de strategie op basis van trendanalyses en de inzichten van ons beleggingscomité, verzorgen wij voor onze klanten." Met een vaste jaarlijkse beheerskost van 0,91 procent (inclusief btw en transactiekosten, exclusief taksen) betaalt u daarvoor tot driemaal minder dan bij een traditionele vermogensbeheerder.

Wat is een tracker?

Een tracker is beursgenoteerd indexfonds dat de evolutie van een activakorf volgt.

Er bestaan verschillende types trackers: trackers op beursindexen, sectoren, grondstoffen, vastgoed, obligatie-indexen... Populaire indexen die gevolgd worden door die beursgenoteerde fondsen zijn bijvoorbeeld de MSCI World Index (die is samengesteld uit meer dan 1500 aandelen uit 23 ontwikkelde landen), de S&P500 (de 500 grootste Amerikaanse bedrijven), de MSCI Emerging Markets (die groeilanden volgt)... Elke tracker is samengesteld uit precies dezelfde onderliggende waarden als die index. Als de 500 Amerikaanse bedrijven 6 procent beter presteren, is dat ook uw rendement als u een tracker hebt die de S&P500 volgt. Spreiding troef dus, want met één transactie belegt u in een diverse korf van aandelen.

Ontdek alles over KEYPRIVATE op www.keytradebank.be/nl/investeren/keyprivate/

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico's van financiële instrumenten.

Wie een mooier rendement nastreeft dan het spaarboekje, heeft opties. Zo kan u kiezen voor een traditioneel vermogensbeheer, waarbij u erop vertrouwt dat de professionele fondsenbeheerders de juiste aandelen weten te selecteren (stock picking) om betere rendementen te halen dan de markt. "Heel wat studies die een periode van vijf of tien jaar overspannen, wijzen echter uit dat slechts weinig fondsbeheerders (lees: weinig beleggingsfondsen) erin slagen om de markt te kloppen", zegt Geert Van Herck, Chief Strategist bij KEYPRIVATE. Bovendien moet u voor die beleggingsfondsen flink in de buidel tasten. "Behalve de instapkosten, staat u voor jaarlijkse beheerskosten en uitstapkosten wanneer u verkoopt." Een ding is zeker: samen schaven de kosten een deel van uw rendement weg.Beleggers die de beste verhouding zoeken tussen rendement en risico komen al snel bij trackers uit. "De lage kosten - een tracker op de grote Europese of Amerikaanse indexen kost je gemiddeld 0,10 à 0,15 procent per jaar - leggen alvast een minimale hypotheek op uw rendement", zegt Van Herck. "Een bijkomend voordeel is de liquiditeit van een tracker. Je kan het op elk moment van de dag kopen en verkopen. Let wel: als beleggingsinstrument laat je natuurlijk best de tijd zijn werk doen. Tijd en accumulatie zijn immers belangrijke hefbomen voor het rendement van uw belegging."Beleggen via trackers kan via het platform van Keytrade Bank, maar er zijn betere opties voor beleggers die niet intensief met de beurs(koers) begaan zijn. Wie kiest voor het performante online vermogensbeheer van KEYPRIVATE verlost zichzelf van kopzorgen en hoeft niet elke dag de koersen te scannen. Van Herck: "KEYPRIVATE investeert in twaalf kostenefficiënte trackers die vier activaklassen volgen: aandelen, obligaties, grondstoffen en cash. Dat doen we met een combinatie van gespecialiseerde software en expertise. Het beheer van de risico's, het uitstippelen en bijsturen van de strategie op basis van trendanalyses en de inzichten van ons beleggingscomité, verzorgen wij voor onze klanten." Met een vaste jaarlijkse beheerskost van 0,91 procent (inclusief btw en transactiekosten, exclusief taksen) betaalt u daarvoor tot driemaal minder dan bij een traditionele vermogensbeheerder.Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico's van financiële instrumenten.