De aantrekkingskracht van kleine kapitalisaties

Beleggen in ondernemingen met kleine en middelgrote kapitalisaties biedt de mogelijkheid tot het uitstippelen van aanzienlijke groeitrajecten.

De aantrekkingskracht van kleine kapitalisaties

© iStockphoto

Op de beurzen staan ondernemingen genoteerd van allerhande omvang en belang. De beurskapitalisaties van giganten zoals Apple, BMW of AB Inbev gaan in de honderden miljarden euro. Sommige van deze ondernemingen zijn zo groot geworden dat ze nog moeilijk een aantrekkelijk groeiritme kunnen bereiken. Of ze zijn zo gegeerd dat hun waarderingen (de verhouding tussen de beurskoers en de opbrengst per aandeel) hun top hebben bereikt. In de afgelopen vijftien jaar hebben fondsen, die in kleine en middelgrote kapitalisaties werden belegd, betere prestaties laten optekenen dan de fondsen die in de grote beursgenoteerde namen werden geïnvesteerd.

Diversiteit

Eerst en vooral willen we eraan herinneren wat we eigenlijk bedoelen als we het hebben over ondernemingen met een kleine of middelgrote kapitalisatie. De definitie ervan verschilt vaak van expert tot expert. Voor Marc Danneels (Chief Investment Officer bij Beobank) "zijn kleine kapitalisaties ondernemingen met een waarde die varieert tussen 100 miljoen en twee miljard euro. Middelgrote kapitalisaties zijn dan weer ondernemingen met een waarde tussen twee miljard euro en 10 miljard euro". Kleine en middelgrote kapitalisaties vertonen ook de tendens om vooral actief te zijn in industriële sectoren of in de technologie.

Daarbij moet worden vermeld dat de belangrijkste beursindex betreffende kleine en middelgrote kapitalisaties ondernemingen verzamelt met een grootte vanaf 44 miljoen dollar tot 11 miljard dollar. Bij wijze van voorbeeld bestaat de Belgische beurswereld in grote meerderheid uit ondernemingen die worden beschouwd als kleine en middelgrote kapitalisaties. Slechts een handvol ondernemingen beschikt over een beurskapitalisatie van meer dan 10 miljard euro, te weten AB Inbev, GBI, Solvay, UCB en KBC.

Delen

Het is best mogelijk om nog kleine ondernemingen met een sterke groei te vinden waarvan de waardering bijzonder aantrekkelijk is.

Groei

Marc Danneels ziet meerdere argumenten die ervoor pleiten om een deel van uw spaargeld te beleggen in deze ondernemingen. Ten eerste: in een wereld gekenmerkt door een stabiele economische groei wordt de aantrekkelijkheid van innovatieve ondernemingen met een snel toenemende omzet nog veel belangrijker. "Het is best mogelijk om nog kleine ondernemingen met een sterke groei te vinden waarvan de waardering bijzonder aantrekkelijk is, met name indien dit wordt afgewogen tegenover het beperktere groeipotentieel van de grote ondernemingen."

Ten tweede: de hoeveelheid cash geld, die door de centrale banken sinds 2013 in de economie werd gepompt, heeft de rente op obligaties sterk onder druk gezet, waardoor overnames gemakkelijk aan een uiterst lage rentevoet konden worden gefinancierd. "In 90 % van de gevallen zijn het de kleine en middelgrote kapitalisaties die in dergelijke handelingen worden geviseerd. We zijn dan ook getuige geweest van een overnamegolf die de koers van de kleine ondernemingen sterk heeft ondersteund."

Ten derde: kleine en middelgrote kapitalisaties worden over het algemeen minder door beursanalisten gevolgd. "Het is duidelijk dat de fondsbeheerders vooral het verschil kunnen maken op minder opvallende ondernemingen. Bij de grote namen is het voor ondernemingen veel moeilijker om de markten te kunnen verrassen."

En ten vierde: de regulatoren leggen deze ondernemingen vaak veel minder beperkingen op, waardoor ze hun projecten sneller ten uitvoer kunnen brengen en dynamischer zijn in hun operationele handelingen. Bovendien geldt de regel "hoe groter de onderneming, hoe groter de echelonnering in het management die een rem kan zijn op de globale efficiëntie."

Risicofactor

Kleine en middelgrote kapitalisaties concentreren zich vaak op één activiteit of één product wat een risico vormt wanneer de markt wordt aangevallen of ze vertraging oplopen op technologisch vlak. Er zijn voorbeelden van spectaculaire successen, maar ook van klinkende nederlagen. "Daarom zijn we van mening dat het erg interessant is om in deze ondernemingen te beleggen via een beleggingsfonds dat, via een team gespecialiseerde analisten, haar vermogen zal diversifiëren over verschillende sectoren en een groot aantal ondernemingen. Het is ook raadzaam om dit type beleggingen voor te behouden voor klanten met een goede risicoweerstand."

Voor de toekomst verwacht Marc Danneels dat kleine en middelgrote kapitalisaties het goed zullen blijven doen. Op wereldvlak blijven de economische groeiperspectieven goed en het monetaire beleid zal de waarderingen van deze ondernemingen blijven ondersteunen.

Lees meer over:

Onze partners