Guatemala is een prachtig land in Midden-Amerika, met hoge bergen, ruwe vulkanen en eindeloos groene landschappen. Maar bijna de helft van de kinderen jonger dan 5 jaar is ondervoed, een van de hoogste cijfers ter wereld. De ondervoeding is een symptoom van een structureel politiek probleem. De grond van de zaak: de enorm ongelijke verdeling van landbouwgrond. Meer dan 50% van de landbouwgrond is in handen van amper 2% van de bevolking. De overheid doet niets aan deze historische ongelijkheid. Ze geeft voorrang aan grote bedrijven die gewassen telen om te exporteren naar het buitenland. Ook het gebruik van kunstmest is door de druk van de exportlandbouw ontspoord: terwijl het gemiddelde gebruik wereldwijd 137 kilogram per hectare bedraagt, is dat in Guatemala 316 kilogram per hectare. Waanzinnig!

© Jeroen Broeckx

We doen er iets aan

Samen met 11 lokale partnerorganisaties helpt Broederlijk Delen de boeren om een eigen stukje grond te verwerven. Na de koffiecrisis liggen heel wat plantages er verlaten én verwaarloosd bij. Duizenden hectares grond liggen braak omdat de eigenaars er niet meer in willen investeren. Maar het verkopen aan een arme boer levert ook niets op.

Broederlijk Delen zoekt samen met de boeren en met partnerorganisatie Plataforma Agraria naar manieren om die onbenutte grond legaal te verwerven. Daarna leren de boeren om de grond weer vruchtbaar te maken, en om dat kleine lapje duurzaam te benutten. Dat kan ondermeer door efficiënte technieken om de oogst te verbeteren. Daarom promoot Broederlijk Delen de agro-ecologie, de beweging die nieuwe en duurzame manieren zoekt om de productie, distributie en consumptie van voedsel te organiseren. Daarbij ligt de focus op de wisselwerking van voedsel- en landbouwsystemen met de samenleving en de natuur.

Het netto-inkomen uit landbouwactiviteiten bij agro-ecologische boeren ligt drie keer hoger dan bij een klassieke boer.

Van eigen veld naar eigen bord

Fruit en groenten hebben in Guatemala niet veel nodig: een vruchtbare akker. Een beetje vakkennis over biologische landbouw ook, en veel liefde en zorg van degene die de grond bewerkt. Aan dat alles is er bij de boeren geen gebrek. De voorbije weken kon je hier het verhaal lezen van Leonarda en César, die de trotse eigenaar van een stukje landbouwgrond zijn of willen worden. Ze telen groenten en fruit, waarmee ze zonder problemen hun gezin te eten kunnen geven. Het netto-inkomen uit landbouwactiviteiten bij agro-ecologische boeren ligt immers drie keer hoger dan bij een klassieke boer. Omdat ze biologisch te werk gaan, geven ze geen geld uit aan dure meststoffen, zaden en pesticiden. Daarnaast hebben ze door de variatie op hun boerderij (groenten, geneeskrachtige planten, kleinvee) het hele jaar door wel iets om te verkopen. Resultaat: de agro-ecologische boer kan zijn overschotten kwijt op de lokale markt, en dat zorgt elke maand voor een mooi extraatje. Daardoor is in heel wat gezinnen de honger voorgoed verdwenen.

Help de boeren met een gift

Ook jij kunt ervoor zorgen dat boeren zelf de vruchten plukken van hun harde werk.

Dankzij jouw financiële steun kunnen gezinnen zaaigoed, gewassen en het nodige gereedschap kopen. Met een gift van € 24 help je een gezin al aan een startpakket voor eigen grond. Met € 56 bezorg je het een kleine landbouwkit met zaden, planten en materiaal om groenten en fruit te telen. En met € 98 schenk je een familie naast eigen grond en planten ook de nodige opleidingen om hun inkomsten te verbeteren.

Doe een storting op rekeningnummer BE 12 0000 0000 9292, of doe een online gift.

Surf naar www.broederlijkdelen.be/agro-ecologie voor meer achtergrondinfo over agro-ecologie.

© Thomas De Boever
Guatemala is een prachtig land in Midden-Amerika, met hoge bergen, ruwe vulkanen en eindeloos groene landschappen. Maar bijna de helft van de kinderen jonger dan 5 jaar is ondervoed, een van de hoogste cijfers ter wereld. De ondervoeding is een symptoom van een structureel politiek probleem. De grond van de zaak: de enorm ongelijke verdeling van landbouwgrond. Meer dan 50% van de landbouwgrond is in handen van amper 2% van de bevolking. De overheid doet niets aan deze historische ongelijkheid. Ze geeft voorrang aan grote bedrijven die gewassen telen om te exporteren naar het buitenland. Ook het gebruik van kunstmest is door de druk van de exportlandbouw ontspoord: terwijl het gemiddelde gebruik wereldwijd 137 kilogram per hectare bedraagt, is dat in Guatemala 316 kilogram per hectare. Waanzinnig!Samen met 11 lokale partnerorganisaties helpt Broederlijk Delen de boeren om een eigen stukje grond te verwerven. Na de koffiecrisis liggen heel wat plantages er verlaten én verwaarloosd bij. Duizenden hectares grond liggen braak omdat de eigenaars er niet meer in willen investeren. Maar het verkopen aan een arme boer levert ook niets op.Broederlijk Delen zoekt samen met de boeren en met partnerorganisatie Plataforma Agraria naar manieren om die onbenutte grond legaal te verwerven. Daarna leren de boeren om de grond weer vruchtbaar te maken, en om dat kleine lapje duurzaam te benutten. Dat kan ondermeer door efficiënte technieken om de oogst te verbeteren. Daarom promoot Broederlijk Delen de agro-ecologie, de beweging die nieuwe en duurzame manieren zoekt om de productie, distributie en consumptie van voedsel te organiseren. Daarbij ligt de focus op de wisselwerking van voedsel- en landbouwsystemen met de samenleving en de natuur.Fruit en groenten hebben in Guatemala niet veel nodig: een vruchtbare akker. Een beetje vakkennis over biologische landbouw ook, en veel liefde en zorg van degene die de grond bewerkt. Aan dat alles is er bij de boeren geen gebrek. De voorbije weken kon je hier het verhaal lezen van Leonarda en César, die de trotse eigenaar van een stukje landbouwgrond zijn of willen worden. Ze telen groenten en fruit, waarmee ze zonder problemen hun gezin te eten kunnen geven. Het netto-inkomen uit landbouwactiviteiten bij agro-ecologische boeren ligt immers drie keer hoger dan bij een klassieke boer. Omdat ze biologisch te werk gaan, geven ze geen geld uit aan dure meststoffen, zaden en pesticiden. Daarnaast hebben ze door de variatie op hun boerderij (groenten, geneeskrachtige planten, kleinvee) het hele jaar door wel iets om te verkopen. Resultaat: de agro-ecologische boer kan zijn overschotten kwijt op de lokale markt, en dat zorgt elke maand voor een mooi extraatje. Daardoor is in heel wat gezinnen de honger voorgoed verdwenen.