Verstandig beleggen levert in principe op langere termijn meer rendement op dan je geld in een sok of op een spaarrekening te plaatsen, maar er is toch altijd enig risico mee gemoeid. Risico dat samenhangt met de economische conjunctuur, met de ervaring en de kennis van de belegger en met de al dan niet goede bedoelingen van sommige spelers.

In landen van de Europese Unie (en ook enkele andere landen) is sinds 1 november 2007 een Europese Richtlijn - MiFID - van kracht die de belegger tegen risico's en misbruiken beschermt. Tegelijk zorgt die voor meer concurrentie en meer transparantie in de financiële wereld. MiFID staat voluit voor Markets in Financial Instruments Directive en werd ook in het leven geroepen voor de harmonisatie van de regelgeving voor transacties en de eenmaking van financiële markten.

Financiële producten die in België aan niet-professionele beleggers worden aangeboden hebben een standaard risicolabel.

De verplichte opmaak van een initieel beleggersprofiel door financiële instellingen voor hun klanten-beleggers is een van de maatregelen van MiFID. Ook nadien moeten de aangeboden producten en diensten met dat profiel overeenstemmen. MiFID houdt ook een verplichting in voor de financiële instellingen om hun klanten te informeren.

Financiële producten die in België aan niet-professionele beleggers worden aangeboden hebben een standaard risicolabel. Dat onderscheidt vijf klassen, afhankelijk van het risico dat beleggers hun inleg niet zullen kunnen recupereren op de eventuele vervaldag van de belegging. Alle technische vereisten van het risicolabel liggen vast in een reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Bezint eer ge begint

Beantwoord voor je begint te beleggen alvast de volgende vragen:

- Hoe groot is je risico-appetijt of wat is je risicoprofiel?

- Aan welke beleggingstermijn denk je?

- Wil je je kapitaal alleen behouden of het veeleer doen toenemen?

- Heb je een voorkeur voor effecten (aandelen, obligaties, fondsen...) van bepaalde sectoren, landen of specifieke bedrijven?

- Hoeveel van je vermogen houd je achter de hand, als een appeltje tegen een onverwachte dorst?

- Heb je wel de ervaring, de kennis en de tijd om zelf - via een traditionele tussenpersoon of online - te beleggen? Of vertrouw je die klus liever toe aan een vermogensbeheerder?

Verstandig beleggen levert in principe op langere termijn meer rendement op dan je geld in een sok of op een spaarrekening te plaatsen, maar er is toch altijd enig risico mee gemoeid. Risico dat samenhangt met de economische conjunctuur, met de ervaring en de kennis van de belegger en met de al dan niet goede bedoelingen van sommige spelers.In landen van de Europese Unie (en ook enkele andere landen) is sinds 1 november 2007 een Europese Richtlijn - MiFID - van kracht die de belegger tegen risico's en misbruiken beschermt. Tegelijk zorgt die voor meer concurrentie en meer transparantie in de financiële wereld. MiFID staat voluit voor Markets in Financial Instruments Directive en werd ook in het leven geroepen voor de harmonisatie van de regelgeving voor transacties en de eenmaking van financiële markten.De verplichte opmaak van een initieel beleggersprofiel door financiële instellingen voor hun klanten-beleggers is een van de maatregelen van MiFID. Ook nadien moeten de aangeboden producten en diensten met dat profiel overeenstemmen. MiFID houdt ook een verplichting in voor de financiële instellingen om hun klanten te informeren.Financiële producten die in België aan niet-professionele beleggers worden aangeboden hebben een standaard risicolabel. Dat onderscheidt vijf klassen, afhankelijk van het risico dat beleggers hun inleg niet zullen kunnen recupereren op de eventuele vervaldag van de belegging. Alle technische vereisten van het risicolabel liggen vast in een reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).