Beobank is een buitenbeentje - en daar worden de klanten alleen maar beter van. "Onze persoonlijke vertrouwensrelatie met ál onze beleggers - ongeacht de omvang van hun vermogen - maakt ons al behoorlijk uniek", zegt Gregory Wallenbourg, Premium banker. "Niet alleen kennen we onze klant en zijn of haar doelstellingen goed, we onderscheiden ons ook door beleggingsfondsen van gerenommeerde fondsenhuizen aan te bieden. Het enige wat voor ons telt is immers: wat is het beste voor elke belegger?"

Open architectuur stelt ons in staat een aanpak te hanteren die op de klant gericht is en niet op het product.

Gregory Wallenbourg, Premium banker

Open architectuur, zo heet de praktijk waarbij een financiële instelling ook beleggingsfondsen van andere financiële instellingen aanbiedt. Beobank zweert bij dat principe. "Dat zien we als een groot voordeel voor onze klanten", verduidelijkt Gregory Wallenbourg. "Dankzij de open architectuur maakt het geen verschil welke keuze de klant maakt. We praten niemand naar de mond. Met andere woorden, we hebben alle vrijheid om fondsen aan te raden die het beste aansluiten bij het beleggersprofiel en de wensen van onze klanten."

Het aanbod voor elke belegger is groot. Beobank biedt beleggingsfondsen aan van tien gereputeerde financiële instellingen, waaronder Amundi, La Française, J.P. Morgan, BlackRock, Robeco, Invesco en Franklin Templeton. "Elke klant heeft toegang tot onze open architectuur. We bieden een selectie van een dertigtal fondsen aan onze Retail klanten. Voor Premium klanten, die een portefeuille van 100.000 euro of meer opbouwen of bezitten, strekt deze keuze zich uit tot ongeveer 100 fondsen. Bovendien rekenen wij geen bewaarloon aan voor fondsen, noch brengen wij advieskosten in rekening, ongeacht de omvang van de portefeuille van de klant. Onze prijsbenadering is dus duidelijk, aangezien de instapkosten voor alle fondsen gelijk zijn (2,5%). Dit stelt ons in staat de klant centraal te stellen en niet het product. Het is ook belangrijk te onderstrepen dat het fondsenaanbod via verschillende soorten oplossingen beschikbaar is: de aankoop van fondsen uiteraard, maar ook via dakfondsen of tak 23-verzekeringen.

We willen enkel producten aanbieden met een gunstig toekomstperspectief

Gregory Wallenbourg, Premium banker

Begeleiden in de keuze

Door het bos de bomen zien in een aanbod van die omvang, is geen evidentie. "Onze klanten sturen we niet met een kluitje in het riet, we begeleiden hen in hun keuze." De experten van Beobank kunnen daarvoor verder bouwen op een decennialange ervaring. "Onze analisten beschikken over een grote deskundigheid op het gebied van fondsenselectie. Zij baseren hun selectie op basis van kwalitatieve en kwantitatieve criteria. Ze onderzoeken bijvoorbeeld de prestatie van elk beleggingsfonds ten opzichte van zijn benchmark (meestal een officiële index die als ijkpunt dient om de prestaties van het fonds mee te vergelijken), maar ook de verhouding tussen rendement en risico, hoe en door wie wordt het fonds beheerd, hoe actief wordt het opgevolgd en bijgestuurd door de fondsenbeheerders... Geografische en sectorale aspecten alsmede de grootte van de bedrijven waarin wordt belegd, zijn eveneens essentiële criteria. Onze analisten leggen de volledige kaart en hebben daarbij slechts één doel voor ogen: een kwalitatieve en gediversifieerde selectie voorstellen en een gamma dat aan elk beleggersprofiel is aangepast.

Steeds meer speelt ESG (environmental, social & governance) een rol. "De zorg voor milieu, sociale verantwoordelijkheid en goed bestuur staat steeds hoger op de agenda van zowel de fondsenbeheerders waarmee we werken, als van onze eigen Beobank analisten als van onze klanten", zegt Gregory Wallenbourg. "Logisch dus dat we daar in toenemende mate rekening mee houden in de selectie van onze fondsenpartners en onze beleggingsfondsen.

Zo dienen onze fondsenpartners de normen te ondertekenen zoals bepaald in de VN-principes voor verantwoord beleggen (UN Principles for Responsible InvestmentsI) en de ESG factoren zoveel mogelijk te integreren in hun beleggings- en aandeelhoudersbeslissingen. Bovendien eisen we dat nieuwe partners het Net Zero Asset Managers Initiative ondertekenen om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs tijdig te behalen en de transitie naar een koolstofvrije wereld te kunnen versnellen.

Wat onze fondsenselectie betreft, screenen we en sluiten we fondsen uit als er sprake is van controversiële activiteiten: van dierenmishandeling tot volwassenentertainment. Naast die uitsluitingscriteria zijn er ook beperkingscriteria voor sectoren zoals wapenhandel, tabak, steenkool... Niet alleen omdat we voor een betere wereld zijn, maar vooral ook omdat we enkel producten willen met een gunstig toekomstperspectief, wat gelijkstaat met een groter potentieel rendement."

Te complex? Geen nood

Wie het rendement van zijn spaarcenten wil dynamiseren, maar slechts een klein deeltje wil beleggen of een portefeuille met verschillende producten te complex vindt, hoeft niet te wanhopen. Eveneens op basis van het beleggersprofiel van de klant, zijn er bij Beobank de zogenaamde 'dakfondsen'. Een dakfonds, of fonds van fondsen, is een korf die is samengesteld door eigen specialisten en eveneens de principes van de open architectuur volgt. Zo is meteen ook de spreiding van de belegging gegarandeerd.

In combinatie met de gratis toegang tot de deskundigheid van onze adviseurs is open architectuur dus een aantrekkelijke benadering voor wie wil beginnen met beleggen of zijn vermogen verder wil opbouwen.

Wilt u meer weten over de beleggingsaanpak van Beobank?

Maak dan zeker een afspraak met een beleggingsadviseur in een Beobank-agentschap in uw buurt.

Alle info en adressen vindt u op beobank.be.

Beobank is een buitenbeentje - en daar worden de klanten alleen maar beter van. "Onze persoonlijke vertrouwensrelatie met ál onze beleggers - ongeacht de omvang van hun vermogen - maakt ons al behoorlijk uniek", zegt Gregory Wallenbourg, Premium banker. "Niet alleen kennen we onze klant en zijn of haar doelstellingen goed, we onderscheiden ons ook door beleggingsfondsen van gerenommeerde fondsenhuizen aan te bieden. Het enige wat voor ons telt is immers: wat is het beste voor elke belegger?"Open architectuur, zo heet de praktijk waarbij een financiële instelling ook beleggingsfondsen van andere financiële instellingen aanbiedt. Beobank zweert bij dat principe. "Dat zien we als een groot voordeel voor onze klanten", verduidelijkt Gregory Wallenbourg. "Dankzij de open architectuur maakt het geen verschil welke keuze de klant maakt. We praten niemand naar de mond. Met andere woorden, we hebben alle vrijheid om fondsen aan te raden die het beste aansluiten bij het beleggersprofiel en de wensen van onze klanten."Het aanbod voor elke belegger is groot. Beobank biedt beleggingsfondsen aan van tien gereputeerde financiële instellingen, waaronder Amundi, La Française, J.P. Morgan, BlackRock, Robeco, Invesco en Franklin Templeton. "Elke klant heeft toegang tot onze open architectuur. We bieden een selectie van een dertigtal fondsen aan onze Retail klanten. Voor Premium klanten, die een portefeuille van 100.000 euro of meer opbouwen of bezitten, strekt deze keuze zich uit tot ongeveer 100 fondsen. Bovendien rekenen wij geen bewaarloon aan voor fondsen, noch brengen wij advieskosten in rekening, ongeacht de omvang van de portefeuille van de klant. Onze prijsbenadering is dus duidelijk, aangezien de instapkosten voor alle fondsen gelijk zijn (2,5%). Dit stelt ons in staat de klant centraal te stellen en niet het product. Het is ook belangrijk te onderstrepen dat het fondsenaanbod via verschillende soorten oplossingen beschikbaar is: de aankoop van fondsen uiteraard, maar ook via dakfondsen of tak 23-verzekeringen. Door het bos de bomen zien in een aanbod van die omvang, is geen evidentie. "Onze klanten sturen we niet met een kluitje in het riet, we begeleiden hen in hun keuze." De experten van Beobank kunnen daarvoor verder bouwen op een decennialange ervaring. "Onze analisten beschikken over een grote deskundigheid op het gebied van fondsenselectie. Zij baseren hun selectie op basis van kwalitatieve en kwantitatieve criteria. Ze onderzoeken bijvoorbeeld de prestatie van elk beleggingsfonds ten opzichte van zijn benchmark (meestal een officiële index die als ijkpunt dient om de prestaties van het fonds mee te vergelijken), maar ook de verhouding tussen rendement en risico, hoe en door wie wordt het fonds beheerd, hoe actief wordt het opgevolgd en bijgestuurd door de fondsenbeheerders... Geografische en sectorale aspecten alsmede de grootte van de bedrijven waarin wordt belegd, zijn eveneens essentiële criteria. Onze analisten leggen de volledige kaart en hebben daarbij slechts één doel voor ogen: een kwalitatieve en gediversifieerde selectie voorstellen en een gamma dat aan elk beleggersprofiel is aangepast.Steeds meer speelt ESG (environmental, social & governance) een rol. "De zorg voor milieu, sociale verantwoordelijkheid en goed bestuur staat steeds hoger op de agenda van zowel de fondsenbeheerders waarmee we werken, als van onze eigen Beobank analisten als van onze klanten", zegt Gregory Wallenbourg. "Logisch dus dat we daar in toenemende mate rekening mee houden in de selectie van onze fondsenpartners en onze beleggingsfondsen.Zo dienen onze fondsenpartners de normen te ondertekenen zoals bepaald in de VN-principes voor verantwoord beleggen (UN Principles for Responsible InvestmentsI) en de ESG factoren zoveel mogelijk te integreren in hun beleggings- en aandeelhoudersbeslissingen. Bovendien eisen we dat nieuwe partners het Net Zero Asset Managers Initiative ondertekenen om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs tijdig te behalen en de transitie naar een koolstofvrije wereld te kunnen versnellen.Wat onze fondsenselectie betreft, screenen we en sluiten we fondsen uit als er sprake is van controversiële activiteiten: van dierenmishandeling tot volwassenentertainment. Naast die uitsluitingscriteria zijn er ook beperkingscriteria voor sectoren zoals wapenhandel, tabak, steenkool... Niet alleen omdat we voor een betere wereld zijn, maar vooral ook omdat we enkel producten willen met een gunstig toekomstperspectief, wat gelijkstaat met een groter potentieel rendement."Wie het rendement van zijn spaarcenten wil dynamiseren, maar slechts een klein deeltje wil beleggen of een portefeuille met verschillende producten te complex vindt, hoeft niet te wanhopen. Eveneens op basis van het beleggersprofiel van de klant, zijn er bij Beobank de zogenaamde 'dakfondsen'. Een dakfonds, of fonds van fondsen, is een korf die is samengesteld door eigen specialisten en eveneens de principes van de open architectuur volgt. Zo is meteen ook de spreiding van de belegging gegarandeerd.In combinatie met de gratis toegang tot de deskundigheid van onze adviseurs is open architectuur dus een aantrekkelijke benadering voor wie wil beginnen met beleggen of zijn vermogen verder wil opbouwen.