Klacht tegen Belgische staat wegens ernstige mensenrechtenschendingen in gevangenis Vorst

© Belga

Advocaat Alexander Hamels dient een klacht in tegen de Belgische staat wegens ernstige mensenrechtenschendingen in de gevangenis van Vorst. ‘Gedetineerden en gevangenispersoneel bevinden zich in een acuut en ernstig gevaar voor hun fysieke en psychische integriteit’, klinkt het.

Een verdachte in de gevangenis van Vorst heeft via zijn advocaat een eenzijdig verzoekschrift ingediend bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Brussel, en wil dat er een einde wordt gesteld aan ‘de onmenselijke behandeling waaraan hij wordt blootgesteld’ in de gevangenis van Vorst. De gedetineerde eist een dwangsom van 1.500 euro per dag en per inbreuk.

‘Een rechtstaat onwaardig’

‘De infrastructuur is middeleeuws, sommige vleugels bevatten zelfs geen WC op cel, de gedetineerden doen hun behoefte in emmers. De keuken is verouderd, kakkerlakken woekeren, muizen kleven in het zicht in vallen en voedsel is aangevreten door ongedierte’, klinkt het in een persbericht.

‘Het is de taak van de Belgische overheid om te waarborgen dat de fundamentele rechten van haar onderdanen worden gerespecteerd. Deze toestand is een rechtstaat onwaardig. De toestand in de gevangenis is explosief. De vraag is niet of er zich een ernstig incident zal voordoen, maar wel wanneer”, zegt advocaat Alexander Hamels die de misnoegde gedetineerde vertegenwoordigt.

Vorst: een doorn in het oog van mensenrechtenactivisten

De gevangenis van Vorst is al langer een doorn in het oog van mensenrechtenactivisten die begaan zijn met het lot van gedetineerden. Sinds enkele jaren regent het negatieve rapporten van internationale (mensenrechten)organisaties zoals de Verenigde Naties, de Raad van Europa en Amnesty International.

Het dieptepunt werd bereikt in maart 2016 toen een vernietigend rapport uitkwam van het Europees Comité voor de Preventie van Marteling en Vernederende of Onmenselijke Behandeling of Bestraffing (CPT). Gedurende hun bezoek van 24 september tot 4 oktober 2013 constateerde deze de ene mensenrechtenschending na de andere.

In dezelfde maand kwam het Jaarverslag 2015 uit van de Federale Ombudsman die onder andere liet noteren dat tijdens de staking van oktober 2015 “de staat in gebreke bleef om zijn verplichtingen inzake de bescherming van de rechten van de mens na te komen”, dat er “honger heerst in de gevangenis” en dat “het aanwezige overheidspersoneel en de bevolking in gevaar gebracht werd”

‘Acuut en ernstig gevaar voor fysieke en psychische integriteit’

Gedetineerden en gevangenispersoneel bevinden zich in een acuut en ernstig gevaar voor hun fysieke en psychische integriteit. Volgens verschillende gezaghebbende bronnen kan hun veiligheid tijdens een staking onmogelijk worden gewaarborgd.

Het verzoekschrift is gericht tegen de Belgische staat, vertegenwoordigd door minister van Justitie Koen Geens, tegen de federale politie, vertegenwoordigd door commissaris-generaal Catherine De Bolle, tegen de directie van de gevangenis van Vorst, vertegenwoordigd door Vincent Spronck en tegen onbekenden (stakers, vakbondsleiding en gevangenispersoneel die de gedetineerden onmenselijk behandelen). (NSK)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content